Τα ευρήματα πρόσφατης μελέτης των οργανισμών των τεχνολογιών πληροφορικής στη δυτική Ευρώπη έδειξαν ότι, ήδη, περισσότερες από τις μισές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν εφαρμόσει πλέον επίσημη στρατηγική "Green IT".

Κατά μέσο όρο, αυτές οι εταιρείες αναμένουν μείωση των πραγματικών εξόδων τους κατά 14,5% στους επόμενους 12 μήνες.

Η βαρομετρική μελέτη της IDC, για το “Green IT” που υποστηρίχθηκε από την Dell, συμπεριέλαβε τις απόψεις 459 διευθυντών στις τεχνολογίες πληροφορικής από ευρωπαϊκούς οργανισμούς με περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους που λειτουργούν τουλάχιστον ένα datacenter.

Η Dell στοχεύει να καθιερώσει τη βαρομετρική έρευνα ‘Green IT’, ως ετήσιο δείκτη εταιρικής προόδου προς την επίτευξη βιώσιμων, περιβαλλοντικά θετικών πολιτικών στις τεχνολογίες πληροφορικής.

Πηγή: Εmea Business Monitor