Η εταιρεία Win Medica για την οργάνωση του τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού επέλεξε το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Premium HRM.

Το νέο σύστημα θα καλύψει όλες τις εταιρικές ανάγκες που αφορούν, μεταξύ άλλων, στα Μητρώο Εργαζομένων, Άδειες & Απουσίες, Αξιολόγηση Προσωπικού, Εκπαίδευση Εργαζομένων, Δάνεια, Παροχές, Παρακολούθηση της μισθολογικής εξέλιξης των εργαζομένων, Στόλος αυτοκινήτων κ.λπ. Την συνολική λύση ολοκληρώνει η εγκατάσταση του Business Analysis, λογισμικού Business Intelligence που έχει αναπτύξει η Data Communication, το οποίο θα δώσει στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας τη δυνατότητα ανάλυσης και διαχείρισης των αναγκαίων στοιχείων για τη  λήψη στρατηγικών αποφάσεων αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.