Η Γεωργία Καρτσάνη, Founder και CEO του Your Directors Club, μας εξηγεί τον σκοπό δημιουργίας και το όραμα του πρώτου Club Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών στην Ελλάδα που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2019.

  HR Professional: Πείτε μας λίγα λόγια για τη δημιουργία του Your Directors Club. Πότε και γιατί δημιουργήθηκε και ποια τα ιδρυτικά του Μέλη;

Γεωργία Καρτσάνη: Από το 2009, ηγούμαι του Ελληνικού Chapter του CEO Clubs International, μίας υψηλού κύρους κοινότητας διακεκριμένων CEOs. Έχοντας πλέον μία ισχυρή παρακαταθήκη 10ετίας, τo CEO Clubs Greece έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά του, τόσο ως δομή και παροχές προς τα μέλη του, όσο και ως ένδειξη κύρους και ουσιαστικής δικτύωσης για τους οργανισμούς που το στελεχώνουν.

Τα τελευταία χρόνια, εκφράζονταν συχνά η επιθυμία των μελών μας να αποκτήσουν μία παρόμοια κοινότητα για τα διευθυντικά τους στελέχη, που να τους προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες γνώσης, ανάπτυξης και ουσιαστικής δικτύωσης που παρέχει στα μέλη του το CEO Clubs Greece. Γνώριζα ήδη ότι υπήρχαν αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο εξωτερικό. Πέρα από την Αγγλία και την Αμερική, υπάρχει και λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία εδώ και 4 χρόνια στη Ρουμανία το NextGen, μία κοινότητα πολλά υποσχόμενων διευθυντικών στελεχών που τελεί υπό την αιγίδα του τοπικού Chapter του CEO Clubs International.

Έτσι λοιπόν, ένιωσα την ευθύνη αλλά και το καθήκον να ιδρύσω τον Ιανουάριο του 2019 το Your Directors Club, για υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη και νέους επιχειρηματίες. Σημαντικοί αρωγοί στην προσπάθεια αυτή υπήρξαν οι: Δημήτρης Μιχόπουλος, Managing Director της Weber Shandwick, Αναστάσιος Σπανίδης, CEO της Generation Y Group of Companies, Γεώργιος Καρράς, Πρόεδρος και CEO της Φοβερά Προστασίας καθώς και Κατερίνα Μάνου, VP Sales, Middle East, Greece, Bulgaria & Cyprus της εταιρείας SPACES, οι οποίοι -μαζί με τους Οργανισμούς τους- αποτελούν τους Founding Partners του Your Directors Club.

Το YDC τελεί υπό την αιγίδα του CEO Clubs, συνέργεια που εξασφαλίζει τη μεταλαμπάδευση της σχετικής τεχνογνωσίας και εμπειρίας και την εξασφάλιση τόσο του κύρους όσο και της ποιότητας των υπηρεσιών που λαμβάνουν τα μέλη μας.

  HR P.: Ποια ανάγκη έρχεται να καλύψει το YDC και ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία για τα μέλη του;

Γ. Κ.: Το Your Directors Club ιδρύθηκε με την πεποίθηση ότι μαθαίνουμε ταχύτερα και αποτελεσματικότερα μέσω της συνύπαρξης και δικτύωσης με ισότιμα και ισόβαθμα στελέχη, που μοιράζονται τις ίδιες αρχές, προβληματισμούς και φιλοδοξίες μαζί μας. Στόχος του, η δημιουργία μιας ισχυρής κοινότητας διευθυντικών στελεχών θετικά προσανατολισμένων προς την επαγγελματική τους εξέλιξη, που παρέχει -σε περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης- ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω της ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών.

  HR P.: Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό και βάσει ποιων κριτηρίων γίνεται η τελική επιλογή;

Γ. Κ.: Ενεργά στελέχη που είναι μέλη διοικητικών ομάδων. Συμβαλλόμαστε απευθείας με τις εταιρείες των στελεχών μελών, κατόπιν αξιολόγησης που να πιστοποιεί ότι αυτές πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές επιχειρηματικού κύρους και ήθους, διατηρώντας την επιχειρηματική τους υγεία και την ενεργό συμβολή τους στο ελληνικό ή και διεθνές επιχειρηματικό στερέωμα. Οι συνδρομές είναι ετήσιες ή διετείς, με το κόστος να κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο της συνδρομής και τον αριθμό των εγγεγραμμένων στελεχών.

  HR P.: Ποιες δράσεις και προγράμματα περιλαμβάνονται;

Γ. Κ.: Με την εγγραφή του και ανάλογα με τον τύπο της συνδρομής (Director’s και Director’s Plus Membership), το κάθε μέλος μας έχει πλέον το αποκλειστικό δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις και τα προγράμματα του YDC, που αποτελούνται από ένα ετήσιο Forum, 8 Lunch Circles ετησίως, 8 συναντήσεις του κάθε Inner Advisory Circle ετησίως, 2 κοινωνικά events και 2 Workshops/Bootcamps που διοργανώνονται ad hoc κατά τη διάρκεια του έτους. Τα μέλη μας έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητήσουν και να λάβουν υπηρεσίες Leadership Coaching, που παρέχονται αποκλειστικά σε αυτά με προνομιούχους όρους από τη SARGIA Partners, αποκλειστικό μας συνεργάτη στον συγκεκριμένο τομέα.

  HR P.: Τι είναι τα Inner Advisory Circles και τι θεματολογία θα καλύπτουν;

Γ. Κ.: Τα Inner Advisory Circles αποτελούν συμβουλευτικές ομάδες υψηλής εμπιστευτικότητας, που συναντιούνται 8 φορές ετησίως για μισή ημέρα. Κάθε Inner Advisory Circle έχει συγκεκριμένη θεματική και τελεί υπό την καθοδήγηση ενός διακεκριμένου CEO Advisor, εξειδικευμένου στο αντικείμενό του, ο οποίος με προσωπική φροντίδα για την επιτυχία των μελών της ομάδας του, εξασφαλίζει τη δημιουργική σκέψη και ανταλλαγή ιδεών, την πλήρη και ουσιαστική ανάλυση των ζητημάτων που εξετάζονται, την ποιότητα και ομαλή ροή των συζητήσεων και τη δέσμευση των μελών της ομάδας στον κοινό στόχο και αποτέλεσμα.

Τα Inner Advisory Circles αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο της Director’s Plus συνδρομής. Η σύνθεση της εκάστοτε ομάδας συμφωνείται στις αρχές του έτους και παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού. Δύο Inner Advisory Circles ξεκινούν τις δράσεις τους τον Μάιο, το «Discover Your Leadership Brand and Boost Your Professional Reputation» με CEO Advisor τον Δημήτρη Μιχόπουλο, Managing Director της Weber Shandwick και το «Digital Transformation and the New Type of Successful Leadership» με CEO Advisor τον Αναστάσιο Σπανίδη, CEO της Generation Y Group of Companies.

  HR P.: Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο;

Γ. Κ.: Καταρχάς, το YDC απαριθμεί στελέχη από όλους τους κλάδους της Ελληνικής αγοράς. Ενδεικτικά αναφέρω αυτούς της τεχνολογίας, υγείας, ενέργειας, καταναλωτικών αγαθών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων. Επίσης, έχει στελέχη από όλες τις διοικητικές λειτουργίες όπως Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, Πωλήσεις, Οικονομικά, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τεχνολογία κ.ά. Η μεγαλύτερη αξία που θα προσφέρει το Club στα μέλη του θα έλθει από τη διαφορετικότητα και συμπληρωματικότητα των εμπειριών τους. Θα δοθεί η δυνατότητα ανταλλαγής market και industry insights που δύσκολα μπορεί κάποιος να συλλέξει, αλλά και να αναλύσει, χωρίς να κατέχει τη βιωματική εμπειρία του κλάδου.

Θα δοθεί ταυτόχρονα η δυνατότητα ουσιαστικής επαγγελματικής δικτύωσης, καθώς και η δημιουργία νέων συνεργειών βασισμένων στη διαπροσωπική, αλλά και εταιρική εμπιστοσύνη. Όλα τα μέλη μας θα μπορέσουν μέσα από τις σχέσεις τους να ενισχύσουν το leadership brand τους, αλλά και το corporate brand των οργανισμών που εκπροσωπούν.

Τέλος, θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις, εισηγήσεις και παρουσιάσεις που θα διευρύνουν τους ορίζοντες, τις γνώσεις και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, τόσο συλλογικά, όσο και σε ατομικό επίπεδο, με δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης για όσα μέλη μας το επιθυμούν.

  HR P.: Τι θα λέγατε σε όσους σκέφτονται να συμμετέχουν;

Γ. Κ.: Θα τους παρότρυνα να το κάνουν. Πέρα από τα οφέλη που ήδη συζητήθηκαν, το YDC εκπροσωπεί και μια συλλογική ευθύνη: Να είμαστε όλοι μας παρόντες, με τη σκέψη, τη συμβολή, τη συνεργασία και τον ρόλο που μας αντιστοιχεί στην επαναδημιουργία και ανοδική πορεία του ελληνικού επιχειρείν. Το YDC δημιουργεί τη βάση για τον σχεδιασμό του κόσμου που οραματιζόμαστε. Τα μέλη του αποτελούν την κινητήριο δύναμη.