Το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM/ΚΕΜΕ με εμπειρία 40 χρόνων στην εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών και με βάση τη σύγχρονη διεθνή διοικητική τεχνογνωσία και έρευνα, διαμόρφωσαν το κατάλληλο πλαίσιο μάθησης, ανάπτυξης και εξέλιξης στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, ικανών να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα με επιτυχία.

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης στηρίζεται στους άξονες:
• Κριτική σκέψη και Ολιστική επιχειρηματική οπτική
• Λήψη αποφάσεων και στρατηγική
• Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα
• Ομαδική συνεργασία και ηγετική συμπεριφορά
• Διεθνής Διοικητική και Επιχειρησιακή Τεχνογνωσία.

Η νέα σειρά προγραμμάτων ξεκινά τον Φεβρουάριο 2011 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, διδάσκεται και αξιολογείται στα Ελληνικά από καταξιωμένη ομάδα ακαδημαϊκών και επιχειρησιακών στελεχών και περιλαμβάνει:
1. Πρόγραμμα ΜΒΑ, διάρκειας 24 μηνών, με κατευθύνσεις στο Μάρκετινγκ, τα Χρηματοοικονομικά, τα Πληροφοριακά Συστήματα, το Ανθρώπινο Δυναμικό και τη Στρατηγική.
2. Πρόγραμμα ΜΒΑ in Health Services Management, διάρκειας 24 μηνών.
3. Προγράμματα Επαγγελματικής και Διοικητικής Ανάπτυξης, διάρκειας 8 εβδομάδων στο Μάρκετινγκ, τα Χρηματοοικονομικά, το Ανθρώπινο Δυναμικό, τη Στρατηγική, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, τις Δημόσιες Σχέσεις, τη Διαφήμιση, την Επικοινωνία και στην Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητάς του το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM/KEME, προσφέρει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών για την κάλυψη μέρους των διδάκτρων των προγραμμάτων αυτών. Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν το 210 3223352-3 για την Αθήνα και το 2310 227119 για τη Θεσσαλονίκη (www.agsm.gr).