Η Cezanne Software Hellas, θυγατρική της Cezanne Software, υλοποίησε ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Στόχος του έργου ήταν να εκσυγχρονιστούν καθημερινές διαδικασίες διοίκησης του προσωπικού καθώς και να δημιουργηθεί μία πλατφόρμα λειτουργιών self service για το προσωπικό που θα δώσει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να έχουν μία διαδραστική εσωτερική επικοινωνία, να συμβάλει στην ενημέρωσή τους, μέσω δημιουργίας ηλεκτρονική βιβλιοθήκης με πλήθος άρθρων, θεμάτων ποικίλου ενδιαφέροντος και επιμορφωτικού υλικού, να ενισχύσει το ατομικό αίσθημα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης τους, μέσω συνεργασιών με διάφορους φορείς που επιτελούν κοινωνικό έργο, να προωθήσει την έννοια της υγείας και ευεξίας στον εργασιακό χώρο, καθώς και να θέσει στη διάθεση των εργαζομένων πρακτικές συμβουλές προστασίας σε θέματα ασφαλείας και πρώτων βοηθειών.

Έτσι, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο εισηγήθηκε καινοτόμες πρακτικές σε ζητήματα που αφορούν την αυτοματοποίηση καθημερινών διοικητικών λειτουργιών στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού. Για αυτό το σκοπό η Cezanne Software Hellas υλοποίησε τις λύσεις Cezanne People και Cezanne Performance Management.

Η επιτυχής υλοποίηση των λύσεων της Cezanne Software, σε συνδυασμό με τη σύλληψη της καινοτόμας ιδέας του ΤΤ για την αξιοποίηση των προσφερόμενων λειτουργιών του πληροφοριακού συστήματος, έφερε στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο μία διάκριση από την KPMG στην κατηγορία «Χρήση της Τεχνολογίας στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού».