Το Talent Management θα αποτελεί το κλειδί διαφοροποίησης των εταιρειών που ανταγωνίζονται στην παγκόσμια αγορά σύμφωνα με τα στοιχεία του Adecco Institute, παγκόσμιου ινστιτούτου μελετών σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις στον εργασιακό χώρο.

Η μελέτη που διενεργήθηκε με τη συμμετοχή 5.000 Managers Ανθρώπινου Δυναμικού αποκαλύπτει ότι ο μέσος σχεδιασμός των στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού σήμερα ανέρχεται στα 1,1 χρόνια.

Επιπλέον, γίνεται φανερό, ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν την έλλειψη της γνώσης και των εμπειριών που προκύπτει από τη γήρανση των εργαζομένων και κατά συνέπεια από τη μαζική συνταξιοδότηση, ειδικά από τη γενιά των Baby Boomers. Μόνο το 29% των Ευρωπαϊκών εταιρειών έχουν διεξάγει ολοκληρωμένη ανάλυση για το ποιοι εργαζόμενοι κατέχουν σημαντική εταιρική γνώση – 31% δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια.

Το 35% των Managers Ανθρώπινου Δυναμικού που έλαβαν μέρος στην έρευνα, ήδη, βιώνουν έλλειψη ικανού προσωπικού σε τεχνικές γνώσεις και ένα ποσοστό της τάξης του 19%, δηλώνει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στην εύρεση υποψηφίων με γνώσεις Η/Υ, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις θέσεις που πρέπει να καλυφθούν.