Τα κοινωνικά ζητήματα έχουν αποκτήσει εξέχουσα θέση στον κόσμο των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες στρέφονται όλο και περισσότερο στη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξή τους στο ESG.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η KPMG πραγματοποίησε στην Αθήνα εκδήλωση με τη συμμετοχή περισσότερων από 200 στελεχών της αγοράς, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας για την Ισότιμη Ένταξη και τη Διαφορετικότητα στην Ελλάδα, που διεξήγαγε η εταιρεία Kantar. Παράλληλα, η RSM Ελλάδος παρουσίασε την εικόνα των γυναικών στα ΔΣ των εισηγμένων βάσει νόμου 4706/2020 εταιρειών: το 75,7% των ΔΣ εκπροσωπείται από άνδρες ενώ το μόλις το 24,3% από γυναίκες. Η έρευνα έδειξε, επίσης, ότι οι εταιρείες πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπει ο ν.4706/2020 και συγκεκριμένα η εκπροσώπηση ανεξάρτητων μελών ξεπερνά το 40%.
Η κοινωνική πτυχή (S) του ESG μπορεί να είναι πιο δύσκολο να προσδιοριστεί από τα περιβαλλοντικά στοιχεία ή στοιχεία της διακυβέρνησης, ωστόσο, τα κοινωνικά ζητήματα έχουν αποκτήσει εξέχουσα θέση στον κόσμο των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες στρέφονται όλο και περισσότερο στη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξή τους στο ESG.

ΤΟ «ΤΑΞΙΔΙ» ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ
Πολλές εταιρείες στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει το «ταξίδι» της διαφορετικότητας, αναγνωρίζοντας τα οφέλη της. Η προώθηση και η σωστή διαχείριση της διαφορετικότητας βελτιώνει την ικανότητα των επιχειρήσεων να προσελκύουν και να διατηρούν ταλέντα. Εταιρείες, λοιπόν, που είναι πρόθυμες να «κοιτάξουν έξω από τα συνηθισμένα», μπορούν να αξιοποιήσουν πολυάριθμες πηγές ταλέντων. Άλλωστε, οι έρευνες δείχνουν ότι η ποικιλομορφία στο ανθρώπινο δυναμικό σχετίζεται με υψηλότερα κέρδη και βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα.

Οι διαφορετικές εμπειρίες αλλά και οι διαφορές στον τρόπο σκέψης και το στυλ ηγεσίας, είναι όλα πολύτιμα συστατικά ενός πραγματικά διαφορετικού οργανισμού. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη αυτές τις προκλήσεις και με εστίαση στη διευκόλυνση της διαφάνειας και της προόδου, το θέμα της εκπροσώπησης των φύλων και της ισότητας δεν φαίνεται να σημειώνει τόσο σημαντική πρόοδο στο ταξίδι της διαφορετικότητας. Η ισότητα των φύλων είναι ακόμη σε εξέλιξη και εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ της συμμέτοχης των γυναικών τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε διευθυντικές θέσεις. Μία ολιστική προσέγγιση στις στρατηγικές διαφορετικότητας, ισότητας και ένταξης αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι έχουν διάφορες «ταυτότητες» που τέμνονται και επηρεάζουν τη ζωή και τις εμπειρίες τους στον χώρο εργασίας, με συγκεκριμένους τρόπους. Μία εταιρική κουλτούρα συμπερίληψης μπορεί να «απελευθερώσει» τους εργαζόμενους, ώστε να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες ζωής τους, χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη να κρύψουν καμία από αυτές, οδηγώντας τους σε υψηλότερη παραγωγικότητα, αφοσίωση και καινοτομία.

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Οι οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της διαφορετικότητας, αν ξεπεράσουν τα «στεγανά» που σχετίζονται με συγκεκριμένες κατηγορίες «ταυτότητας» και να δεσμευτούν σε μια ολιστική προσέγγιση της έννοιας της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης. Οι εταιρικές πολιτικές είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι έχουν διαμορφώσει ή θα διαμορφώσουν την κουλτούρα μίας εταιρείας. Αντίθετα, η μέτρηση είναι το κλειδί για τη διασφάλισή της. H αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων διαφορετικότητας, δικαιοσύνης και ένταξης και ο τρόπος με τον οποίο συλλέγεται μία μέτρηση είναι εξίσου σημαντικά με την ίδια τη μέτρηση.
Η πραγματική αξία της διαφορετικότητας είναι αναμφισβήτητα η έλλειψη εφησυχασμού, που προέρχεται από τη συνεχή προθυμία αμφισβήτησης υποθέσεων, αλλαγής δυναμικής ισχύος και ανάληψης κίνδυνων. Υπό αυτή την έννοια, ο προορισμός είναι πραγματικά ένα ταξίδι.