Ολοκληρώθηκαν τα τρία χρόνια του προγράμματος Visa Solidarity, το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη ατόμων που έχουν ανάγκη.

Με αρωγό τη Visa και τις συνεργαζόμενες τράπεζες, Alpha Bank, Attica Bank, Eurobank, HSBC, Postcredit, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς, βοήθησε περισσότερους από 850.000 δικαιούχους στηρίζοντας 15 ΜΚΟ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που έλαβε χώρα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, οι οργανισμοί παρουσίασαν τις ενέργειες που πραγματοποίησαν με την υποστήριξη της Visa και των τραπεζών.

Ορισμένες από αυτές που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ήταν: η υποστήριξη βρεφών, παιδιών και των οικογενειών τους με τη λειτουργεία παιδικών σταθμών, με υπαίθριες δραστηριότητες, διατροφή, ιατρική κάλυψη, ψυχολογική υποστήριξη και ιατρικό εξοπλισμό για νοσοκομεία. Ουσιώδης ήταν η συμβολή σε προγράμματα υποστήριξης ατόμων για εύρεση εργασίας. Επίσης, η δωρεά κάλυψε τα έξοδα ανεξάρτητης διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες.

Όπως δήλωσε ο Νίκος Καμπανόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Visa Ελλάδος, Βουλγαρίας και Κύπρου, «συνεργαζόμαστε στενά με τις κοινότητες και τους Οργανισμούς για την υποστήριξη των κρίσιμων αναγκών αλλά και για τη δημιουργία εργατικού και επιχειρηματικού δυναμικού».