Οι εφαρμογές Web 2.0 μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό των φορέων των γνώσεων μέσα στον οργανισμό και να διευκολύνουν την καταγραφή αυτών των πληροφοριών σύμφωνα με την IBM Global Business Services.

Ο Richard Mound, Αssociate Partner, Human Capital Management της εταιρείας τόνισε στο ετήσιο συνέδριο recruitment του CIPD ότι τα site κοινωνική δικτύωσης επέτρεψαν στο προσωπικό της επιχείρησης, για την οποία εργάζεται, να προτείνει συναδέλφους για τις εξειδικευμένες γνώσεις τους.

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ένα προφίλ στο δικτυακό τόπο του οργανισμού, όπου καταγράφονται όλες οι ικανότητες που έχουν εντοπίσει οι συνάδελφοί τους.

Το site επιτρέπει στους εργαζομένους στην IBM ανά τον κόσμο να συμμετέχουν σε διαδικτυακές κοινότητες. Η γνώση την οποία αποκομίζουν συνεισφέρει στην προσωπική μάθηση και ανάπτυξη.

Πηγη: www.hrlook.com