Η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν και ο φορέας καινοτομίας Youthnest αναγνωρίζοντας τόσο τις ανάγκες όσο και τις προκλήσεις των νέων επαγγελματιών στη Θεσσαλονίκη λανσάρουν για πρώτη φορά την πρωτοβουλία Together.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση 150 επαγγελματιών (ηλικίας 25-35 χρονών) που ζουν και εργάζονται στη Θεσσαλονίκη και στην προώθηση της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

H διάρκεια του προγράμματος είναι 5 μήνες και η καινοτομία του είναι ότι θα υλοποιείται με τη μεθοδολογία “Agile”, δηλαδή όλες οι δράσεις κατά τη διάρκειά του θα επιλέγονται και θα βελτιώνονται μέσα από την ανατροφοδότηση (feedback) των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα Together, στηρίζεται σε 4 πυλώνες, skills, inspiration, wellbeing, network.