Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα ανακοινωθεί η νέα λίστα των επαγγελμάτων που θα εντάσσονται στα λεγόμενα, βαρέα και ανθυγιεινά. Πρόθεση του υπουργείου Εργασίας είναι η νέα λίστα να ισχύσει από την πρώτη Ιουλίου.

Το υπουργείο Εργασίας δίνει προθεσμία περίπου ενάμιση μήνα στην Επιτροπή κρίσης των βαρέων και ανθυγιεινών και στους κοινωνικούς εταίρους προκειμένου να υποβάλλουν κοινό πόρισμα, που θα αποτελέσει τη βάση για την κατάρτιση της νέας λίστας.

Η μείωση των ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται θα είναι δραστική και υπολογίζεται ότι περίπου 200 με 250.000 εργαζόμενοι θα τεθούν εκτός, με συνέπειες τη μείωση των μισθών τους και την παράταση του εργασιακού βίου.

Σημειώνεται ότι ο περιορισμός της λίστας των βαρέων και ανθυγιεινών στο 10% του εργατικού δυναμικού εντάσσεται στα μέτρα περιορισμού των δαπανών για τις συντάξεις που θα ελέγξει η τρόικα αυτή την εβδομάδα.