Για 2η συνεχή χρονιά το Topaz Management Simulation διδάσκεται στο πρόγραμμα του International MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Φέτος, για πρώτη φορά, προσφέρονται 2 ανοιχτά προς το κοινό των επιχειρήσεων, σεμινάρια Topaz, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με συνεργάτες του International MBA.

Υπάρχει πρόβλεψη για ειδικές τιμές με έκπτωση 25%-30% για τις δηλώσεις συμμετοχής μέσω αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΑ και του International MBA.

Δίνονται 2 εναλλακτικές συμμετοχής σε 2 διήμερα σεμινάρια στις 6-7 Δεκεμβρίου ή 13-14 Δεκεμβρίου 2012 στις αίθουσες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διαδραστικό και δημιουργεί μια ζωντανή ανταγωνιστική αγορά από εικονικές επιχειρήσεις που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του διήμερου σεμιναρίου. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να διοικήσουν τη δική τους εικονική επιχείρηση, με στόχο τη μέγιστη απόδοση και τιμή μετοχής.

Το σεμινάριο εστιάζει σε θέματα στρατηγικής, διοίκησης επιχειρήσεων, λήψης αποφάσεων, κατανόησης οικονομικών αποτελεσμάτων, καθώς γίνεται η γνωριμία με όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και συνεργασίας σε ομάδα.

Το TOPAZ πλαισιώνεται από ενδιαφέρουσες εισηγήσεις συνεργατών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ συγχρόνως οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στη διαδικασία του simulation υποστηρίζονται από συντονιστές εξειδικευμένους στο Topaz (1 συντονιστής – facilitator ανά 2-3 ομάδες).

Σημειώνεται ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ 0,45%
Πληροφορίες: 210-8071205, [email protected].