Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη από τις επτά «συναντήσεις γνώσης» του Ελληνικού Συνδέσμου Coaching (HCA).

Στόχος της δεύτερης αυτής συνάντησης ήταν η σωστή και επιτυχής εφαρμογή του coaching και του mentoring στον επαγγελματικό τομέα με την ανάλυση τριών case studies από τη City Bank, τη Eurobank, και την S&B Βιομηχανικά Μεταλλεύματα.

Στην πρώτη συνάντηση, που είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2011, είχε θεσπιστεί Κώδικας Δεοντολογίας του σχετικά νέου αυτού επαγγέλματος για την Ελλάδα, ο οποίος αναπτύχθηκε πρακτικά μέσω ομάδων που ανάλυσαν με διαδραστικό τρόπο 15 ρεαλιστικά σενάρια με ηθικά διλήμματα που προκύπτουν στο executive και life coaching και εμπίπτουν στον Κώδικα. Μέσω του σχετικού κώδικα καλύπτονται ζητήματα επαγγελματισμού, εμπιστευτικότητας, δεξιότητας, εποπτείας και αναγνώρισης ορίων.

Στο εξής, οι «συναντήσεις γνώσης» του HCA θα είναι ανοιχτές για το κοινό που ενδιαφέρεται για το coaching και τα είδη του (executive, life, wellness, corporate, business, career, κ.ά.) ενώ θα φιλοξενούν, ανά δίμηνο, εκτός από Έλληνες coaches, ξένους συναδέλφους και άλλους επαγγελματίες.

Πληροφορίες: www.hca.com.gr.