Οι εργοδότες αποτυγχάνουν να επικοινωνούν σωστά τα επιχειρηματικά σχέδια στο προσωπικό τους και ως αποτέλεσμα χάνουν στη δέσμευση, σύμφωνα με έρευνα του Department for Business, Innovation and Skills (BIS).

Στην έρευνα, που διεξήχθη από το YouGov (παγκόσμια εταιρεία ερευνών σε επίπεδο marketing) συμμετείχαν πάνω από 2100 εργαζόμενοι και μόλις το 24% υποστήριξε ότι ο εργοδότης του έχει ξεκάθαρα διατυπώσει τους στόχους για το 2010, ενώ το ένα τρίτο (32%) αμφέβαλε για το αν γενικά υπάρχει ένα σχέδιο για την επιχείρησή τους.

Ίσως ως αποτέλεσμα αυτού, μόνο το 27% των εργαζομένων δήλωσε απόλυτα προετοιμασμένο για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν στην εργασία τους το επόμενο έτος. «Η έρευνα πρέπει να αποτελέσει μία κλήση αφύπνισης προς τους εργοδότες για να εξηγήσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια στο ανθρώπινο δυναμικό τους στόχους τους» δήλωσε ο David MacLeod, σύμβουλος του BIS και ένας εκ των συγγραφέων της έκθεσης «Engaging for Success».

Αν οι ηγέτες δεν εξηγούν προς τα πού βαδίζει η επιχείρηση και τι επιδιώκουν να επιτύχουν, πώς μπορούν οι εργαζόμενοι να έχουν κίνητρο και πώς πρέπει να συμβάλουν; Οι σαφείς στόχοι αποτελούν βασικό συστατικό για την επίτευξη των επιδόσεων και της παραγωγικότητας, αλλά ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με την έρευνα πολλοί εργοδότες δεν το έχουν συνειδητοποιήσει.