Θέσεις πεντάμηνης επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης και απασχόλησης «ανοίγουν» στις αρχές Ιουνίου (με την έναρξη της τουριστικής περιόδου) για 10.000 άνεργους νέους και νέες στον κλάδο του τουρισμού, στις αεροπορικές εταιρείες, στα ταξιδιωτικά πρακτορεία και στα ξενοδοχεία.

Το νέο πρόγραμμα εντάσσεται στην ειδική δράση υποβοήθησης 45.000 νέων, ηλικίας έως 29 ετών, ανέργων να έρθουν σε επαφή με τις επιχειρήσεις, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες, αλλά και να απασχοληθούν, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης για ακόμη ένα χρόνο, εφόσον οι επιχειρήσεις αποφασίσουν να τους προσλάβουν (με επιδότηση είτε των εισφορών είτε του ημερομισθίου) διατηρώντας, καθ’ όλη την περίοδο της επιχορήγησης, το συνολικό αριθμό των εργαζομένων (επιδοτούμενων και μη).

Φορείς υλοποίησης του στοχευμένου προγράμματος θα είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων «συνδέοντας» τους άνεργους με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ενοικιαζόμενα αταλύματα, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, πλοιοκτήτες ελληνικών σκαφών, εταιρείες οργάνωσης συνεδρίων κ.ά.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί με το σύστημα voucher (κουπόνια τα οποία ενσωματώνουν τη δαπάνη της κατάρτισης και της αμοιβής των ασκουμένων) και οι αιτήσεις θα υποβληθούν και θα αξιολογηθούν ηλεκτρονικά με βάση ειδική μοριοδότηση (θα λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο η διάρκεια της ανεργίας, αλλά και η γνώση ξένης γλώσσας και η ύπαρξη πτυχίου ή πιστοποιημένης ειδικότητας του κλάδου).

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέοι και νέες ηλικίας έως 29 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1/1/1983 μέχρι 31/12/95) που είναι είτε απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ είτε «απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι).