Το πώς οι εργοδότες αντιλαμβάνονται τις wellbeing ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού τους, αλλά και το πώς οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τις σχετικές παροχές που προσφέρονται εξετάζει νέα έρευνα της Towergate Health & Protection στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με αυτήν, υπάρχει έλλειψη γνώσης και αναγνώρισης και από τις δύο πλευρές. Αναλυτικότερα, το 29% των εργοδοτών υποστηρίζει ότι αντιλαμβάνεται σε κάλο βαθμό τις συνολικές ανάγκες των εργαζομένων, με ένα 30% να αναφέρει συγκεκριμένα τη σωματική και ψυχική υγεία, ένα 29% τις κοινωνικές ανάγκες και ένα 27% το οικονομικό wellbeing.

Παράλληλα, το 53% των εργοδοτών δηλώνει σίγουρο ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων κατανοεί το εύρος και την αξία των παροχών που προσφέρονται, με το 24% να τονίζει ότι αυτό ισχύει μόνο για κάποιους εργαζόμενους, ενώ το 16% υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν κατανοήσει τις εν λόγω παροχές.

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, το κλειδί βρίσκεται στην επικοινωνία. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα ήταν χρήσιμο να εκφράσουν τις ανάγκες τους στην εταιρεία, μέσω για παράδειγμα ενός ερωτηματολογίου, ενώ η εταιρεία από την πλευρά της οφείλει να επικοινωνεί σωστά τις παροχές που προσφέρει, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να κατανοούν την αξία τους και να τις αξιοποιούν πλήρως.