Για τις υψηλές επιδόσεις της στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, βάσει της αξιολόγησης CRI Pass, διακρίθηκε η Toyota Ελλάς, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου, από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης.

Συγκεκριμένα, η Toyota Ελλάς, βρέθηκε ανάμεσα στις εταιρείες που ξεχώρισαν για τις εξαιρετικές επιδόσεις που παρουσίασαν το 2022, εφαρμόζοντας αποτελεσματικά πρακτικές Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index και το CRI Pass. Πρόκειται για ένα διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων με βάση τους τέσσερις βασικούς πυλώνες: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενοι και Αγορά.

«Όλοι εμείς στην Toyota Ελλάς, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή τη διάκριση, καθώς επιβεβαιώνει ότι η πραγματική επιτυχία μιας εταιρείας μετριέται όχι μόνο από τα οικονομικά της αποτελέσματα, αλλά κι από τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει θετικά στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Στην εταιρεία μας, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Βιώσιμη Ανάπτυξη, είναι προτεραιότητες βαθιά ριζωμένες στην κουλτούρα και τη φιλοσοφία μας» δήλωσε o Hermann Riedl, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.