Μέχρι και τις 6 Δεκεμβρίου υποβάλλονται οι δηλώσεις συμμετοχής στο Project Future Junior, το νέο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο δίνει την ευκαιρία σε νέους 14 έως 17 ετών να αναπτύξουν δεξιότητες του αύριο, να εξοικειωθούν με τις έννοιες και πρακτικές του σύγχρονου επιχειρείν και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους σχετικά με τις δυνατότητες επιλογής επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε σύγχρονους τομείς απασχόλησης Ειδικότερα, στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με το Junior Achievement Greece, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μία ή ακόμη και τις τρεις ενότητες, στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης Learning Hub, ακολουθώντας το δικό τους ρυθμό εκπαίδευσης, ενώ, εφόσον το επιθυμούν, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, υποβάλλουν σε ομάδες, ένα e-commerce project προς αξιολόγηση.

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς του κάθε τομέα και έχει αποκτήσει διαδραστικά χαρακτηριστικά που εστιάζουν στην πρακτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού, ενώ σημαντικό ρόλο έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι μέντορες, οι οποίοι υποστηρίζουν και δίνουν κατευθύνσεις στα παιδιά, με σκοπό την υλοποίηση του project που θα επιλέξουν.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή είτε ως μέλη ομάδας του σχολείου τους είτε ατομικά, ενώ οι τρεις θεματικούς πυλώνες είναι Project Management, Digital Marketing και E-Commerce.