Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 στο ΟΠΑ, για λογαριασμό της πρωτοβουλίας entreTime της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πρώτο πρόγραμμα Train-the-Trainers στην επιχειρηματικότητα, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε Καθηγητές Πανεπιστημίων σε όλη την Ευρώπη, που θα ήθελαν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες και έναν ανοικτό τρόπο σκέψης στην επιχειρηματικότητα.

Ειδικότερα, το πρώτο πιλοτικό Train-the-Trainers περιείχε μία σειρά από ομιλίες, διαλέξεις και workshops σχεδίασης καινοτόμων ιδεών και ανάπτυξης επιχειρηματικού τρόπου σκέψης, ενώ μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν οι Αντιπρυτάνεις, καθηγητές και διευθυντές μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΟΠΑ, καθώς και άλλων Πανεπιστημίων ανά την Ελλάδα.