Η καθιερωμένη συνάντηση των Διευθυντών Εκπαίδευσης (Training Directors, Training Managers) και όλων των Στελεχών που ασχολούνται με την εκπαίδευση και ανάπτυξη των Στελεχών της επιχείρησής τους, θα γίνει την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου, στο Ξενοδοχείο Novotel.

Το Forum, απευθύνεται σε: Διευθυντές Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Managers), Διευθυντές Εκπαίδευσης (Training Directors), Υπευθύνους Εκπαίδευσης (Training Managers), Learning Managers, E-Learning Managers, Στελέχη τμημάτων HR που έχουν την ευθύνη για την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών, το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Συμβούλους Επιχειρήσεων σε θέματα Εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού και Trainers που σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η θεματολογία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
– Παρουσίαση ενός εκ των ειδικών στην Ελλάδα σχετικά με τις νέες τάσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
– Παρουσίαση των προτύπων ISO 17024:2003 (International Standard for an organization’s certification program for individual persons) και ISO 29990:2010 (Learning Services for Non Formal Education and Training.
– Παρουσίαση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των ψυχομετρικών εργαλείων και την αναφορά σε Ελληνικά εργαλεία αυτού του τύπου, που έχουν αναπτυχθεί από Έλληνες ψυχολόγους.
– Για πρώτη φορά την Ελλάδα, εκπρόσωπος της CELEMI, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των business training simulation. Τα business simulations είναι η νέα τάση στην εκπαίδευση ενηλίκων και ενσωματώνονται σε ολοένα και περισσότερα προγράμματα σε διεθνές επίπεδο.
– Παρουσίαση των νέων επαγγελματικών περιγραμμάτων, όπως αυτά καθορίστηκαν από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποιήσεων (ΕΚ.Ε.ΠΙΣ.).
– Παρουσίαση όλων των τελευταίων εξελίξεων σε θέματα Talent Management και των σχετικών εργαλείων.
– Παρουσίαση των τεχνολογιών που υποστηρίζουν το Fast Learning, δηλαδή των τεχνικών γρήγορης παραγωγής εκπαιδευτικού υλικό με την βοήθεια open εργαλείων κ.ά.

Περισσότερες Πληροφορίες: www.trainingforum.gr.