Πολύ περιορισμένη σε σύγκριση με την τελευταία διετία θα είναι η μέση μείωση των αποδοχών το 2014 τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Για ορισμένες μάλιστα κατηγορίες εργαζομένων το επίπεδο των μισθών θα παραμείνει σταθερό, ενώ ο μέσος χρόνος εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, που μειωνόταν από το 2008, ενδέχεται να αρχίσει να αυξάνεται σταδιακά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως διατυπώνονται στην ενδιάμεση έκθεση νομισματικής πολιτικής. Το 2014 προβλέπεται το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος να μειωθεί κατά 1,7% στο σύνολο της οικονομίας και κατά 2,2% στον επιχειρηματικό τομέα, αντανακλώντας και την ελαφρώς ταχύτερη άνοδο της παραγωγικότητας, καθώς θα αρχίσει να ανακάμπτει η οικονομία.

Ο στόχος του δευτέρου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος την τριετία 2012-2014 κατά 15% θα υπερκαλυφθεί κατά πολύ, καθώς η σωρευτική μείωση στην εν λόγω τριετία θα φθάσει το 21,7%. Για το 2013, όπως αναφέρει η ΤτΕ, συνεχίστηκε η μεγάλη μείωση των μέσων αποδοχών στο σύνολο της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα εκτιμά ότι το 2013 οι μέσες αποδοχές μειώθηκαν κατά 7,4% (το 2012 -6,6% αντίστοιχα). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις θεσμικές ρυθμίσεις του Οκτωβρίου 2011 και Φεβρουαρίου 2012 για την ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας και στη συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής. Επίσης, στις συνθήκες οικονομικής ύφεσης, που επηρεάζουν τις μισθολογικές διαπραγματεύσεις.

Το 2013 οι επιχειρήσεις, επισημαίνει η Τράπεζα, εξακολούθησαν να προσφεύγουν, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι προ του 2012, στη σύναψη αφενός ατομικών συμβάσεων εργασίας και αφετέρου επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων. Από τις αρχές του 2013 έως τις αρχές Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους έχουν υπογραφεί 385 επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός τους από τα τέλη Οκτωβρίου του 2011 (όταν με τον Ν. 4021 τροποποιήθηκε το σχετικό νομικό πλαίσιο) υπερβαίνει τις 1.397. Στην τελευταία τριετία οι συμβάσεις αυτές κατά κανόνα προβλέπουν «πάγωμα» αποδοχών ή προς τα κάτω προσαρμογή των καταβαλλόμενων αποδοχών της τάξεως του 10%-40%, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2013 η μέση μείωση ήταν 5,9%, σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Υπολογίζεται ότι από τα τέλη του 2011 έως σήμερα οι μειώσεις μισθών μέσω επιχειρησιακών και ατομικών συμβάσεων αφορούν τουλάχιστον το 28,7% των μισθωτών του επιχειρηματικού τομέα, ενώ οι μειώσεις μέσω κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων αφορούν το 27,5% και οι μειώσεις μέσω μετατροπής συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση το 7,8%.