Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL που παρουσίασε τον Μάρτιο 2022, ανακοίνωσε την έναρξη του 3ου κύκλου των δράσεων Women Founders and Makers, Women Βack to Work, καθώς και του 2ου κύκλου της δράσης Women in Agriculture, ενώ παράλληλα συνεχίζεται και η δράση Profession has no Gender, που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στους νέους κύκλους των δράσεων ξεκινούν στις 28 Φεβρουαρίου και διαρκούν μέχρι και τις 27 Μαρτίου.

Οι δράσεις, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τους 100mentors και απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες άνω των 18 ετών σε όλη την Ελλάδα είναι οι ακόλουθες:

Α, Women Founders and Makers για τις γυναίκες που έχουν δημιουργήσει ή επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και αποτελείται από 2 σκέλη:

  1. Επιμόρφωση (training) με βάση ενότητες που έχουν διαμορφωθεί ειδικά από την ομάδα του Κέντρου Επιχειρηματικότητας AHEAD – Alba Hub for Entrepreneurship and Development του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, και
  2. Καθοδήγηση (mentoring) και δικτύωση (networking), σχεδιασμένα από την ομάδα των 100mentors, ειδικά για τις συμμετέχουσες.

Β. Women Back to Work για τις γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας και αποτελείται από δύο σκέλη:

  1. Επιμόρφωση (training) με βάση ενότητες που έχουν διαμορφωθεί ειδικά από την ομάδα του Executive Education του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, και
  2. Καθοδήγηση (mentoring) και δικτύωση (networking), σχεδιασμένα από την ομάδα των 100mentors, ειδικά για τις συμμετέχουσες.

Γ. Women in Agriculture για τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της Αγροδιατροφής ή/και του Αγροτουρισμού, με τη συμβολή καθηγητών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Επίσης, με γνώμονα την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, η Τράπεζα προσφέρει το «Πειραιώς EQUALL 360°», μία ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών, με ειδική τιμολόγηση και προνόμια, αποκλειστικά για γυναίκες επιχειρηματίες.

Profession has no Gender
Επιπλέον, μέσω του προγράμματος EQUALL, η Τράπεζα επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τις νέες γενιές όσον αφορά στην επιλογή επαγγέλματος σε σχέση με τα έμφυλα στερεότυπα, με την δράση Profession has no Gender. Πρόκειται για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που υλοποιείται σε συνεργασία με το The Tipping Point, συνεχίζεται και για τη σχολική χρονιά 2022 – 2023 και αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες δημόσιων Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων ανά την Ελλάδα διασυνδέοντάς τους με μέντορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα που είναι στερεοτυπικά συνυφασμένα με το διαφορετικό φύλο. Μέσα από την παραπάνω δράση, η Τράπεζα επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά, όσον αφορά στην επιλογή επαγγέλματος, και να καταρρίψει τα στερεότυπα που αναπαράγονται και λειτουργούν ως τροχοπέδη στις επιλογές των νέων για το επάγγελμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν, λόγω του φύλου τους. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Profession has no Gender είναι δωρεάν.