Η Τράπεζα Πειραιώς, συνεπής στον στρατηγικό της στόχο για συνεχή ενίσχυση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και διαμόρφωσης ενιαίας εταιρικής κουλτούρας σε όλα τα επίπεδα του Οργανισμού, υλοποιεί σχέδιο για την ενσωμάτωση των αξιών της στις δομές και τις λειτουργίες της.

Στο πλαίσιο της διάδοσης των εταιρικών αξιών και της κατανόησής τους στην πράξη, την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ Αξιών, μια εσωτερική εκδήλωση για τα στελέχη της Τράπεζας στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν από εργαζόμενους της Τράπεζας 21 projects και πρωτοβουλίες που συνδέουν τις αξίες της τράπεζας με τις καθημερινές λειτουργίες της.

Μέσα από ένα διαδραστικό και πρωτοποριακό marketplace, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν με πρακτικό και βιωματικό τρόπο την ενσωμάτωση των αξιών στη λειτουργία και τις δραστηριότητες της τράπεζας. Οι νέες αξίες της τράπεζας προέκυψαν από τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε εσωτερική έρευνα και διαμορφώνονται στους εξής άξονες: Δημιουργούμε συνεχώς αξία, Βλέπουμε τα δεδομένα ως πρόκληση, Ενθουσιάζουμε τους πελάτες μας, Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.