Η Τράπεζα της Ελλάδος στην Ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική που υπέβαλε στη Βουλή εκτιμά πως η ανάκαμψη τόσο του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, όσο και τα υπόλοιπα μεγέθη της οικονομίας θα αρχίσουν να ανακάμπτουν από το 2014.

Η ΤτΕ επισημαίνει ότι η κρίση έχει ήδη καταφέρει πλήγμα στην ελληνική οικονομία αντίστοιχο εκείνου του μεγάλου κραχ. Η σωρευτική μείωση του ΑΕΠ φθάνει το 20% στην πενταετία 2008-2012 ενώ στην έκθεση τονίζεται η ανάγκη για την υιοθέτηση ενός εθνικού σχεδίου νάπτυξης. Η ΤτΕ εκτιμά ότι η ανάκαμψη της οικονομίας αποτελεί το βασικό μοχλό για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχει μπροστά της η χώρα: από το βάρος του δημόσιου χρέους μέχρι το έλλειμμα του προϋπολογισμού και τη διογκούμενη ανεργία. Η ανεργία αυξήθηκε στο 25%, ξεκινώντας από ποσοστό χαμηλότερο του 8% και συνεχίζει να αυξάνεται. Το βιοτικό επίπεδο κατακρημνίσθηκε και συνεχίζει να υποχωρεί. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι ήδη γίνονται ορατά τα πρώτα σημάδια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας.