Σχεδόν οι 19 στους 100 απασχολούμενους αλλάζουν εργασία κάθε έτος, σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπως προκύπτει οι αγορές εργασίας στην Ελλάδα δεν είναι τόσο άκαμπτες αλλά προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες. Το γεγονός αυτό οφείλεται τόσο στη χαλάρωση της νομοθεσίας προστασίας της απασχόλησης μετά το 2010 καθώς και στις θεσμικές αλλαγές, όπως μείωση του ελάχιστου μισθού για τους νέους και η διευκόλυνση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Σχετικά υψηλές ροές στην αγορά εργασίας εμφανίζουν οι νέοι, οι μισθωτοί, οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι μικρές παραγωγικές μονάδες. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή την τριετία 2008-2011 χάθηκαν 434.000 θέσεις εργασίας, προκαλώντας μείωση της απασχόλησης κατά 10,4%.

Ωστόσο, την ίδια περίοδο καταγράφονται περίπου 350.000 προσλήψεις ετησίως, που ισοδυναμούν με το 8% της απασχόλησης. Η απώλεια της απασχόλησης είναι εντυπωσιακά υψηλή στον κλάδο των κατασκευών όπου χάθηκαν 136 χιλιάδες θέσεις εργασίας το τρίτο τρίμηνο του 2008. Το ίδιο τρίμηνο χάθηκαν στη μεταποίηση 126