Με την υπογραφή της νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, μειώνεται περαιτέρω το λειτουργικό κόστος της Τράπεζας της Ελλάδος κατά 18,5%, ως επί το πλείστον μέσα από τον περιορισμό του μισθολογικού κόστους.

Επίσης, συμφωνήθηκε η επιπλέον προσφορά εργασίας τριών ωρών την εβδομάδα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του αυξημένου υπηρεσιακού φόρτου. Τέλος, υλοποιούνται πλήθος οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη συγκράτηση των διοικητικών εξόδων.