Η αγορά εργασίας έχει ανακάμψει μετά την πανδημία και αναμένεται να συνεχίσει να βελτιώνεται μεσοπρόθεσμα, παρά τον υψηλό πληθωρισμό, την άνοδο των επιτοκίων και την αύξηση της αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, αναφέρει η Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Διοικητή της, Γιάννη Στουρνάρα. Όπως αναφέρει η Έκθεση, τα μέτρα προστασίας της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών θωράκισαν την αγορά εργασίας και προφύλαξαν το εισόδημα. Εντούτοις, αρκετές στρεβλώσεις συνεχίζουν να υφίστανται.

Το ποσοστό ανεργίας, αν και υποχωρεί σταθερά και σημαντικά τα τελευταία έτη, παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ το ποσοστό ανεργίας στις ευάλωτες ομάδες (νέοι, γυναίκες) διατηρείται υψηλό. Επιπλέον, το πρόβλημα της αναντιστοιχίας μεταξύ ζητούμενων και προσφερόμενων θέσεων εργασίας παραμένει σημαντικό, καθώς οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλους εργαζομένους, διότι αυτοί είτε δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα είτε έχουν στραφεί σε άλλους κλάδους με καλύτερες προοπτικές απασχόλησης. Ταυτόχρονα, ο βαθμός χαλαρότητας στην αγορά εργασίας (labour market slack), αν και μειούμενος, παραμένει ακόμη σημαντικά υψηλός.

Αναγκαία η επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
Η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα ανωτέρω προβλήματα, καθώς η προβλεπόμενη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας μεσοπρόθεσμα αναμένεται να δημιουργήσει επιπρόσθετη επιβράδυνση στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα χρήσιμες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι η αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης και η κατάρτιση και επιμόρφωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς θα τους εξοπλίσουν με τις κατάλληλες  δεξιότητες και θα ενισχύσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους.

Εξίσου αναγκαίες είναι παρεμβάσεις για να ενισχυθεί το πλέγμα εναρμόνισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, για την ένταξη και παραμονή στην αγορά εργασίας του μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού, και ιδιαίτερα των γυναικών και των νέων. Θεσμικές παρεμβάσεις για την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ή επιδότησή τους θα μειώσουν το μη μισθολογικό κόστος και θα συμβάλουν στον περιορισμό της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας. Τέλος, η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, μέσω της αύξησης των επενδύσεων και των προγραμμάτων κατάρτισης του εργατικού δυναμικού, θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.