Τη συρρίκνωση των δικτύων καταστημάτων και τη μείωση ανθρώπινου δυναμικού συνέχισαν κατά την περίοδο 2019-2022 οι τράπεζες, με περισσότερες από 10.000 θέσεις εργασίας να χάνονται και σχεδόν 500 καταστήματα να κλείνουν.

Αναλυτικότερα, βάσει της νέας ετήσιας έκθεσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, την τετραετία 2019 – 2022 χάθηκε το ένα τέταρτο των θέσεων εργασίας που καταγράφονταν στο τέλος του 2018 (ποσοστό μείωσης 25,5%), με τον αριθμό των εργαζομένων στις τράπεζες να μειώνεται στο τέλος του 2022 σε 29.341, έναντι 39.383 στο τέλος του 2018, ήτοι μια απώλεια 10.042 θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, την ίδια περίοδο έκλεισαν συνολικά 498 καταστήματα, με το ποσοστό μείωσης να καταγράφεται στο -25,1%. Την ίδια στιγμή, αυξάνονται τα ATM και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, γεγονότα που μπορεί να δικαιολογούν τις προαναφερθείσες μειώσεις, ενώ σαφέστατα σημαντικό ρόλο για την εικόνα αυτή διαδραμάτισε και η συρρίκνωση του αριθμού των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Αντίστοιχη μείωση παρατηρήθηκε και στην απασχόληση στον τραπεζικό τομέα, με τον αριθμό των τραπεζοϋπαλλήλων την ίδια περίοδο να μειώνεται κατά 55%, μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και το 2023, μέσα από νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου.

Σημειώνεται, τέλος, πως, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, η Alpha Bank διαθέτει 280 καταστήματα και 5.958 εργαζόμενους, η Εθνική Τράπεζα 318 καταστήματα και 6.706 εργαζόμενους, η Eurobank 274 καταστήματα και 6.272 εργαζόμενους και η Τράπεζα Πειραιώς 389 καταστήματα και 7.900 εργαζόμενους.