Στο σύγχρονο, αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι οργανισμοί καλούνται να υιοθετούν μία νοοτροπία με επίκεντρο το agility, ώστε να ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες. Η Κρύστα Τζελέπη μάς εξηγεί πώς χτίζεται μία κουλτούρα  με τη νοοτροπία και τους τρόπους εργασίας Agile και μας παρουσιάζει το μοντέλο Agile Leadership που εφαρμόζει, συνεισφέροντας ενεργά στο Agile Transformation οργανισμών.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Σήμερα οι οργανισμοί/εταιρείες καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο (VUCA*) περιβάλλον, με μεγάλες δυσκολίες: Στον τομέα της οικονομίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας, του ταλέντου, κ.ά. Σε αυτές και σε άλλες συνεχείς αλλαγές που προκύπτουν, απαιτείται να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, ενώ παράλληλα επιδιώκουν να μετασχηματιστούν, με προτεραιότητα την ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα. Μάλιστα, το Forbes¹ τοποθετεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιωσιμότητα στις 7 σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις το 2023 και το αποτέλεσμα της διαχείρισής τους θα είναι καθοριστικό για το μέλλον κάθε οργανισμού.

Ο ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Μπροστά και σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση ο ανθρώπινος παράγοντας είναι που κάνει τη διαφορά. Επομένως, είναι κρίσιμο να εντοπίσουμε και να καλλιεργήσουμε τον τρόπο σκέψης, δράσης και αλληλεπίδρασης, που υποστηρίζει την ευημερία σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, σε ένα τόσο ευμετάβλητο και περίπλοκο περιβάλλον. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το agility είναι η «νοοτροπία» που έχει αναδειχθεί, και ερευνητικά², ως ο βασικότερος παράγοντας που διαφοροποιεί τα στελέχη που επιτυγχάνουν στις σύγχρονες διαταραγμένες αγορές και τα κάνει να ξεχωρίζουν.

ΤΟ AGILITY ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Τo agility έχει να κάνει με την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά, εύστοχα και με ταχύτητα στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Υπάρχουν οι έννοιες του physical, cognitive, mental agility κ.ά., αλλά εδώ εστιάζουμε στο organizational & business agility. Το International Consortium for Agile περιγράφει το business agility ως «ένα σύνολο ικανοτήτων, συμπεριφορών και τρόπων εργασίας που παρέχει στον οργανισμό την ελευθερία, την ευελιξία και την ανθεκτικότητα για να επιτύχει το σκοπό του – ανεξάρτητα από το τι επιφυλάσσει το μέλλον».
Πολλοί οργανισμοί εφαρμόζουν τη μεθοδολογία Agile, συνήθως για σχεδιασμό προϊόντων, μέσα από agile ομάδες, συγκεκριμένες διαδικασίες και εργαλεία, όπως το Scrum, Kanban κ.ά. Όμως, αυτό δεν επαρκεί. Δεν σημαίνει ότι όπου χρησιμοποιείται agile μεθοδολογία, έχει καλλιεργηθεί και η Agile νοοτροπία. Επιπλέον, σήμερα ο Agile τρόπος εργασίας, δεδομένων των καλύτερων αποτελεσμάτων που φέρνει, υιοθετείται όλα και περισσότερο σε διαφορετικούς κλάδους της αγοράς και λειτουργίες των επιχειρήσεων. Η νοοτροπία Agile ή το Agile Mindset συνδέεται με ένα εργασιακό περιβάλλον που υποστηρίζει την καινοτομία και τον πειραματισμό (μαζί με την δυνατότητα της αποτυχίας), την ταχύτητα στις αποφάσεις, τη μαθησιακή νοοτροπία-growth mindset, την αποτελεσματική συνεργασία, την αυτονομία και την ενδυνάμωση των ομάδων, καθώς και την επιτυχή λειτουργία διατμηματικών ομάδων. Για αυτό και μία νοοτροπία με επίκεντρο το agility είναι στις μέρες μας καθοριστική για τους οργανισμούς, δεδομένου ότι ενδυναμώνει ηγέτες και ομάδες να μένουν «ανοιχτοί» και συντονισμένοι με το εξωτερικό περιβάλλον και να προσαρμόζονται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις αλλαγές -και έτσι να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να ανταπεξέρχονται ή να επανακάμπτουν από δυσκολίες, αλλά και να καταφέρνουν να πραγματοποιούν με επιτυχία μεγάλης εμβέλειας μετασχηματισμούς.

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ AGILE MINDSET ΩΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Πώς χτίζουμε μία κουλτούρα με τη νοοτροπία και τους τρόπους εργασίας Agile; Η οργανωσιακή κουλτούρα, που υποστηρίζει έναν τρόπο σκέψης και δράσης agile, περιλαμβάνει τη χρήση νέων τεχνολογιών, εργαλείων και μεθόδων εργασίας και, σε επίπεδο νέων δεξιοτήτων και συμπεριφορών, εστιάζει σε δύο ιεραρχικά επίπεδα:
Στα ηγετικά στελέχη, επικεφαλής ομάδων, που κατευθύνουν τις εξελίξεις και δίνουν το παράδειγμα των νέων πρακτικών και συνηθειών.
Σε όλους του εργαζομένους, που υιοθετούν τους νέους τρόπους εργασίας και συνεισφέρουν με καινοτομία, δημιουργικές ιδέες κ.ά.

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ AGILE LEADER & H ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Βασική προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη των ηγετικών στελεχών του οργανισμού σε agility και εκεί θα εστιάσουμε. Χρησιμοποιώντας ένα τεκμηριωμένο μοντέλο ως βάση της ανάπτυξης, αυτό μπορεί να γίνει με πρακτικό τρόπο και εφικτά βήματα.

Η ομάδα της Treasure Lab εφαρμόζει ένα μοντέλο Agile Leadership που αναδείχθηκε από το Global Center for Digital Business Transformation, των IMD και Cisco, το οποίο προέκυψε μετά από μελέτη περισσότερων από 1.000 επιτυχημένων ηγετών, σε «διαταραγμένες» αγορές (disrupted markets).
Το μοντέλο αυτό εστιάζει στον «ανοικτό» τρόπο με τον οποίο οι Agile Leaders, παραμένοντας σε εγρήγορση, αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και αξιοποιούν τις ευκαιρίες, ενώ μπορούν να αλλάξουν κατεύθυνση, χωρίς να χάσουν τον μακροπρόθεσμο στόχο. Οι ηγέτες αυτοί βασίζονται στα δεδομένα και «κινούνται» γρήγορα, προσαρμόζονται και βελτιώνονται συνεχώς, ακούν με ενσυναίσθηση και είναι δεκτικοί στο feedback, επικοινωνούν ξεκάθαρα, συνεργάζονται αποτελεσματικά, αναπτύσσουν και ενδυναμώνουν τους άλλους. Σε μία τέτοια εμπεριστατωμένη κατεύθυνση χρειάζεται να γίνει η επένδυση ενέργειας από τους οργανισμούς και τα στελέχη, σε διάρκεια χρόνου, προκειμένου να καλλιεργηθούν νέες οπτικές γωνίες και πρακτικές.

Η εμπειρία της ομάδας της Treasure Lab δείχνει ότι η πολύπλευρη προσέγγιση, η ενίσχυση της αυτογνωσίας, η πρακτική εφαρμογή, η εργασία σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο συνεισφέρουν στην επιτυχή ανάπτυξη νέων ηγετικών δεξιοτήτων με agile mindset. Έτσι, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προγράμματός μας συνδυάζει: focus group, που εμπλέκει τους συμμετέχοντες στον σχεδιασμό του προγράμματος, έρευνα ανατροφοδότησης 3600, διαδραστικά workshops, ατομικές συναντήσεις executive coaching, καθώς και ένα digital simulation.
Στην Treasure Lab συνεισφέρουμε ενεργά στο Agile Trans-formation οργανισμών με προγράμματα για executive teams, προγράμματα Agile Mindset for Leaders & προγράμματα για εργαζόμενους, με εστίαση σε agile ways of working.

Σε ένα περιβαλλον εργασιας  με agile mindset:

  • Προωθείται η καινοτομία, ο πειραματισμός και η μαθησιακή νοοτροπία.
  • Υπάρχει εγρήγορση και αξιοποίηση ευκαιριών.
  • Λαμβάνονται γρήγορες αποφάσεις.
  • Προωθείται η συνεργασία, ο διάλογος και το συχνό feedback.
  • Ενισχύεται η ενδυνάμωση των ομάδων, η αυτονομία και οι διατμηματικές ομάδες.

INFO
Η Κρύστα Τζελέπη, Founder & Managing Partner Treasure Lab, σχεδιάζει και υλοποιεί με τους συνεργάτες της πρακτικά προγράμματα ανάπτυξης ηγετών, coaching & team coaching που εξοπλίζουν & ενδυναμώνουν στελέχη και ηγετικές ομάδες.
Τα προγράμματα συνδυάζουν τις πιο προηγμένες μεθόδους μάθησης, όπως: digital simulations, peer coaching, games, elearning platforms και βασίζονται στα πιο πρόσφατα ευρήματα της νευροεπιστήμης και του evidence based management.
Η Κρύστα έχει συνεργαστεί με εκατοντάδες στελέχη από εταιρείες όπως Alpha, BIC, HellenIQ Energy, Lafarge, L’Oreal, Μοndelez, OTE, Papastratos- PMI, Roche κ.ά. Η ίδια είναι Ιnternational Faculty Μember της Solutionsurfers Ελβετίας και από το 2011, εκπαιδεύει στελέχη για να γίνουν internal coaches. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του ICF Greece, είναι ιδρυτικό μέλος του Hellenic Coaching Association, από τους πρωτοπόρους που έφεραν το coaching στην Ελλάδα το 2004. Το 2023 πήρε τη διεθνή διαπίστευση ΜCC έχοντας περισσότερες από 2.500 ώρες εμπειρίας coaching σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.
Περισσότερες πληροφορίες: Treasure Lab PC, Κανάρη 10,
Νέο Ψυχικό, Αθήνα, Τ: 210 80 66 257, W: www.treasurelab.net,
E: [email protected]

Πηγές:
1 The 7 Biggest Business Challenges Every Company Is Facing In 2023, Bernard Marr, Forbes, November 2022
2 Global Center for Digital Business Transformation (IMD & Cisco)