Τα αποτελέσματα της έρευνας Business Coaching Practices, της πρώτης που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα για την χαρτογράφηση των πρακτικών coaching που εφαρμόζονται στην ελληνική αγορά, παρουσίασε η Treasure Lab PC, με επικεφαλής την Κρύστα Τζελέπη, Leadership Coach & Team Facilitator σε συνεργασία με την Λήδα Παναγιωτοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια και διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό ΔΑΔ του ΟΠΑ. Η εν λόγω παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου στη διαδικτυακή εκδήλωση που οργάνωσε ο ΣΔΑΔΕ για τα μέλη του.

Ειδικότερα, οι 50 και πλέον των επαγγελματιών, στελεχών του HR αλλά και του Coaching, που συμμετείχαν, είχαν την ευκαιρία να δουν και να συζητήσουν βασικά σημεία της έρευνας, όπως ποια είναι η εξέλιξη του coaching ως εργαλείο ανάπτυξης και διαχείρισης της αλλαγής, καθώς και πώς αναπτύσσεται η κουλτούρα coaching στην ελληνική αγορά.

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε η έκταση και η εξέλιξη της χρήσης του executive coaching, η αξιοποίηση internal coaches, η χρήση του coaching από τους ηγέτες ομάδων, τα θέματα στα οποία γίνεται coaching, τα οφέλη που αποκομίζουν τα στελέχη και οι εταιρείες κ.ά. Ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με ερωτήματα αλλά και τοποθετήσεις από την πλευρά των συμμετεχόντων. Σημειώνεται, τέλος, ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Treasure Lab PC, σε συνεργασία με τη Λήδα Παναγιωτοπούλου, υπό την αιγίδα του Μεταπτυχιακού στην ΔΑΔ του ΟΠΑ και του ΣΔΑΔΕ.