Σημαντικά ευρήματα και συμπεράσματα από την έρευνα που σχεδίασαν και πραγματοποίησαν με θέμα: «Business Coaching Practices in the Greek Market» παρουσίασαν στο People Management Executive Seminar της Boussias η Κρύστα Τζελέπη, Leadership Coach, Team Facilitator, Managing Partner, Treasure Lab και η Λήδα Παναγιωτοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στο ΟΠΑ.

Αναλυτικότερα, βάσει της εν λόγω έρευνας, με δείγμα 205 εταιρείες, τα κύρια οφέλη από την εφαρμογή του coaching στις επιχειρήσεις είναι η καλύτερη συνεργασία, η βελτίωση των σχέσεων, η αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης και της παραγωγικότητας, καθώς και η μείωση των συγκρούσεων. Παράλληλα, οι coachees πιστεύουν ότι το coaching αυξάνει τον διάλογο, ενισχύει την εμπιστοσύνη στον οργανισμό, βελτιώνει τις εργασιακές σχέσεις, συνεισφέρει στην καλύτερη διοίκηση και βελτιώνει τα αποτελέσματα.

Επιπρόσθετα, οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους επιλέγεται το coaching για τα ανώτερα στελέχη ή για τους ηγέτες ομάδων είναι η ανάπτυξη ηγετικών χαρακτηριστικών, η ανάπτυξη στον ρόλο τους και η διαχείριση αλλαγών και σταδιοδρομίας, ενώ λιγότερη εστίαση υπάρχει στη διόρθωση συμπεριφορών, γεγονός που συμφωνεί και με τις διεθνείς έρευνες. Τέλος, σχεδόν το 50% των εταιρειών αξιολογεί την επιτυχία των προγραμμάτων executive coaching μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης πριν και μετά, την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί, την ενημέρωση-αναφορά που λαμβάνουν από τον ίδιο τον coachee και το 360 survey στελέχους πριν και μετά.