Το μέλλον της εργασίας έχει στο επίκεντρό του την έννοια της ευελιξίας και του υβριδικού μοντέλου εργασίας επισημαίνει σε σχετικό του σημείωμα ο Όμιλος Adecco, τονίζοντας παράλληλα ότι παρά τα θετικά στοιχεία που φέρνει η νέα αυτή εργασιακή πραγματικότητα, αρκετά διευθυντικά στελέχη προβληματίζονται για την επίδραση της τηλεργασίας και της εργασιακής εξουθένωσης στην εταιρική κουλτούρα και κυρίως στην παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Οι έρευνες δείχνουν ότι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που θα κληθούν να διαχειριστούν οι επιχειρήσεις του μέλλοντος είναι η προσέλκυση και η διατήρηση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού.

«Στο εργασιακό περιβάλλον που διαμόρφωσε η πανδημία, τα νέα στελέχη αναζητούν από τον εργοδότη τους ικανοποιητικές απολαβές, προοπτική ανέλιξης, αλλά και περισσότερη ευελιξία και μεγαλύτερη μέριμνα για την ψυχική ισορροπία τους» επισημαίνει ο Όμιλος, τονίζοντας παράλληλα ότι η ευελιξία στην εργασία δεν αφορά μόνο στη δυνατότητα των εργαζομένων να δουλεύουν από το σπίτι, αλλά και σε άλλες μορφές όπως π.χ. η τετραήμερη εργασία.

«Με τις αποδοχές να μένουν ίδιες και τον χρόνο ανάπαυσης του εργαζόμενου να αυξάνεται σε εβδομαδιαία βάση, πολλές έρευνες αναφέρουν αύξηση της παραγωγικότητας και ταυτόχρονα βελτίωση της εργασιακής εμπειρίας για τους εργαζόμενους» αναφέρει η Adecco, τονίζοντας παράλληλα ότι το μοντέλο τετραήμερης εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί ποικιλοτρόπως, όπως για παράδειγμα, ο εργαζόμενος να απασχολείται 4 μέρες την εβδομάδα και να λαμβάνει το 80% του μισθού του ή να εργάζεται παραπάνω τις 4 μέρες για να καλύψει τις ώρες από την ημέρα που δεν θα εργάζεται.

Το work balance αυξάνει την παραγωγικότητα
Πλέον, η σημασία που δίνουν εργοδότες και εργαζόμενοι στην ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής ολοένα και αυξάνεται καθώς φαίνεται ότι έχει θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την ευημερία των εργαζομένων. Τέλος, πρόσφατη έρευνα της Adecco σε εργαζομένους, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περίπου το 50% των ερωτηθέντων βιώνει συμπτώματα που σχετίζονται με το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης. «Συνδέοντας αυτά τα επιστημονικά ευρήματα με την συζήτηση που έχει ανοίξει για την τετραήμερη εργασία, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι και οι επιχειρήσεις θα έχουν οφέλη από την αλλαγή του εργασιακού μοντέλου, καθώς οι εργαζόμενοί τους θα είναι λιγότερο εξουθενωμένοι και περισσότερο παραγωγικοί και συγκεντρωμένοι» καταλήγει το σχετικό σημείωμα του Ομίλου.