Με τον κίνδυνο της απόλυσης για διάστημα τριών ετών θα βρίσκονται οι νεοπροσλαμβανόμενοι στο Δημόσιο, ενώ θα περνούν και από συνέντευξη προκειμένου να πάρουν το χαρτί της μονιμοποίησης.

Δυνατότητα επέκτασης της διετούς δοκιμαστικής περιόδου που ισχύει επί του παρόντος δίνει το νέο βαθμολόγιο – μισθολόγιο. Εκτός από την κατάργηση της αυτόματης μονιμοποίησης μετά τη διετία και τη θεσμοθέτηση αυστηρών διαδικασιών αξιολόγησης – θα πρέπει να έχουν λάβει βαθμολογία πάνω από τη βάση στις αντίστοιχες εκθέσεις και να κριθεί η υπηρεσία τους επιτυχής – τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια θα μπορούν να παρατείνουν κατά 6 έως και 12 μήνες τη δοκιμαστική περίοδο.

Σε περίπτωση που βάσει των εκθέσεων αξιολόγησης και τα στοιχεία του φακέλου κάθε δόκιμου υπαλλήλου δεν προκύπτει η καταλληλότητά του να μονιμοποιηθεί, δίνεται παράταση στη δοκιμαστική υπηρεσία στο τέλος της οποίας ο υπάλληλος επαναξιολογείται. Κατά την επανάκριση, το υπηρεσιακό συμβούλιο περνάει τους δόκιμους υπαλλήλους και από συνέντευξη, ενώ στο διάστημα που μεσολαβεί μετά τη λήξη της διετίας δεν εξελίσσονται μισθολογικά.