Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ επέλεξε την Amnis Learning & Growth ως Trusted Partner για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Stepping Into Management – S.I.M. Το S.I.M. σχεδιάστηκε από την ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ με σκοπό να βοηθήσει τα άτομα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά ευθύνη ομάδας, να αναπτύξουν τις ικανότητες, που θα τα κάνουν επιτυχημένα στον νέο τους ρόλο. Η Amnis Learning & Growth παρέχει περιεχόμενο και εκπαιδεύει τα στελέχη σε θέματα ηγεσίας, παρακίνησης και ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη τα βραβευμένα προγράμματα Blanchard®.

Ο κ. Σαλαούνης, Learning & Development Manager της ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, που σχεδίασε το συγκεκριμένο 8μηνο πρόγραμμα, δηλώνει: Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και δημιουργίας των διαφόρων Capabilities aKademies που αναπτύσσονται και υλοποιούνται στην εταιρεία μας, στοχεύουμε σε συνεργασίες που προσθέτουν αξία για τους συμμετέχοντες και τον οργανισμό μας. Η ποιότητα του περιεχομένου των προγραμμάτων της Αmnis Learning & Growth και η ευελιξία ως προς την υλοποίησή τους (in-person, VILT, e-learning), συμπληρώνουν και ενδυναμώνουν όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις που εσωτερικά έχουν αναπτυχθεί για τους σκοπούς του S.I.M. Παράλληλα, η ποιότητα, η ευελιξία και ο επαγγελματισμός των ανθρώπων της Amnis σε όλα τα στάδια και επίπεδα της συνεργασίας μας, δικαιώνουν την επιλογή μας!

Ο κ. Παολινέλης, Managing Director της Amnis περιγράφει την εμπειρία του από την συνεργασία: Έχουμε εντυπωσιασθεί από την αρτιότητα του προγράμματος και το πάθος και την ενέργεια όσων ενεπλάκησαν στην σχεδίαση και στην υλοποίησή του. Αυτό που γεμίζει εμάς με ενέργεια και ενθουσιασμό, είναι η ποιότητα των συμμετεχόντων, η ζωτικότητα και ενέργεια που βγάζουν στα εργαστήρια, οι σημαντικές συζητήσεις που γίνονται και η σε βάθος κατανόηση που επιδεικνύουν. Στα μάτια μας, όλα αυτά επιβεβαιώνουν την ορθότητα της επιλογής των συμμετεχόντων  της Κωτσόβολος και προοιωνίζουν ένα επιτυχημένο πέρασμα σε ρόλους ηγεσίας.