Μικρή αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, καθώς και των μέσων ονομαστικών ακαθάριστων αποδοχών, αναμένει η Τράπεζα της Ελλάδος για το 2015, ενώ για τον επόμενο χρόνο εκτιμά πως η αύξηση θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη, ειδικά εάν εφαρμοστούν στο σύνολό τους οι διατάξεις του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας για τις συλλογικές συμβάσεις.

Στην ετήσια έκθεση της ΤτΕ για τη νομισματική πολιτική, διαπιστώνεται ότι κατά την τριετία 2012-2014 η σωρευτική μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στον επιχειρηματικό τομέα έφθασε το 18,7%, έναντι στόχου 15% που είχε τεθεί στο 2ο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Ειδικά το 2014, οι ρυθμοί μείωσης των μέσων ονομαστικών αποδοχών και του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στο σύνολο της οικονομίας επιβραδύνθηκαν δραστικά. Συγκεκριμένα, οι μέσες ονομαστικές αποδοχές μειώθηκαν κατά 1,6%, έναντι μείωσης 6,5% το 2013, ενώ το μοναδιαίο κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 0,3% έναντι μείωσης 7,3% τον προηγούμενο χρόνο.

Ταυτόχρονα, οι πραγματικές μέσες ακαθάριστες αποδοχές, στο σύνολο της οικονομίας, μειώθηκαν κατά 0,2%, ενώ ο συνδυασμός της μείωσης των τιμών καταναλωτή και των εργατικών ασφαλιστικών εισφορών είχε ευνοϊκότερο αποτέλεσμα στον επιχειρηματικό τομέα, όπου οι πραγματικές μέσες καθαρές αποδοχές (προ φορολογίας) των μισθωτών εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 0,2%. Για το 2015 εκτιμάται ότι οι μέσες ονομαστικές ακαθάριστες αποδοχές στο σύνολο της οικονομίας θα αυξηθούν κατά 0,3% έως 0,6%, έναντι αύξησης 1,3% στη Ζώνη του Ευρώ, ενώ η αντίστοιχη πραγματική αύξηση μπορεί να φθάσει το 1,6% με 1,9% λόγω του συνεχιζόμενου αρνητικού πληθωρισμού. Αντίστοιχα, η μεταβολή του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος το 2015 θα κυμανθεί μεταξύ πολύ μικρής μείωσης (-0,1%) και μικρής αύξησης (+0,5) στο σύνολο της οικονομίας έναντι αύξησης 0,7% στην Ευρωζώνη.