Μεγάλες σωρευτικές απώλειες κατά περίπου 25,5% θα έχουν υποστεί οι ακαθάριστες αποδοχές στο διάστημα 2010 - 2013, αν και τον επόμενο χρόνο η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένει οριακή αύξηση 1% στις ονομαστικές αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα - πλην τραπεζοϋπαλλήλων, για πρώτη φορά ύστερα από 4 έτη.

 Φέτος θα συνεχιστεί η μείωση των αποδοχών: Οι μέσες αποδοχές στο σύνολο της οικονομίας θα υποχωρήσουν κατά 7,8%, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στις τράπεζες (10%) και στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (10%).

Ακολουθούν, ο μη τραπεζικός ιδιωτικός τομέας με μείωση 7,8% και το Δημόσιο με πτώση 6,7%. Για το 2014, απώλειες 1,9% αναμένονται στο Δημόσιο, πτώση 6,3% στις αποδοχές των τραπεζοϋπαλλήλων, ενώ μηδενική αναμένεται η μεταβολή στις ΔΕΚΟ. Η μεγάλη μείωση των αποδοχών οδηγεί σε υπερκάλυψη του μνημονιακού στόχου για μείωση του κόστους εργασίας κατά 15%, αφού αναμένεται σωρευτική μείωση 19,2% στην τριετία 2012 – 2014.

Φέτος το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος θα μειωθεί για τέταρτη διαδοχική χρονιά κατά 7,8%, στο σύνολο της οικονομίας και 8,2% στον επιχειρηματικό τομέα, ενώ το 2014, αναμένεται οριακή μείωση 0,7% στο σύνολο της οικονομίας και ίσως οριακή αύξηση 0,3% στον επιχειρηματικό τομέα.