Το U Can Do It!, το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Randstad Hellas, που αποτελεί πρόγραμμα υποστήριξης της νεανικής απασχόλησης θα συνεχίσει και το 2015 στη χώρα μας.

Πρόκειται για ένα διαδραστικό, εκπαιδευτικό σεμινάριο, στο οποίο, μέσω της παρουσίασης βέλτιστων και καινοτόμων πρακτικών και της διενέργειας ομαδικών ασκήσεων, οι εισηγητές της εταιρείας, ενημερώνουν και παρακινούν τους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν με αισιοδοξία και δημιουργικό τρόπο την αγορά εργασίας. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων ανιχνεύονται οι προσωπικές ικανότητες των νέων και οι συμμετέχοντες μαθαίνουν ποιες είναι οι ικανότητες που αναζητούν σήμερα οι εταιρείες, ενώ εξοικειώνονται με το σύγχρονο βιογραφικό σημείωμα, τη διαδικασία των συνεντεύξεων κ.ά. Σημειώνεται ότι η Randstad έχει ήδη υλοποιήσει μέχρι σήμερα 26 σεμινάρια, προσαρμοσμένα κάθε φορά στην ηλικία, το γνωστικό αντικείμενο και τις ανάγκες των συμμετεχόντων, σε Ιδιωτικά Σχολεία, Πανεπιστήμια, ΜΚΟ και Επαγγελματικές Ενώσεις της Αττικής.