Σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας, η αναζήτηση ταλέντων μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες παρουσιάζει ραγδαία αύξηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αναφέρει άρθρο που δημοσιεύεται στο CIPD.

Συγκεκριμένα, σχεδόν το 1/3 των εργοδοτών (ποσοστό 31%), σε πρόσφατη μελέτη εκ μέρους του Recruitment & Employment Confederation (REC), δήλωσε πως έχει χρησιμοποιήσει πλατφόρμες όπως οι Upwork και TaskRabbit τους τελευταίους 12 μήνες. Παράλληλα, το 29% των decision-makers προέβλεψαν ότι στο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι ψηφιακές πλατφόρμες πρόκειται να διαδραματίσουν πιο σημαντικό ρόλο μέσα στους οργανισμούς την επόμενη πενταετία.

Ο Kevin Green, REC’s chief executive, ανέφερε πως οι πλατφόρμες αυτές φέρουν πλεονεκτήματα και για τις δύο πλευρές εξίσου, δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εργοδότες και ότι «δίνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά δεξιοτήτων για πρώτη φορά» ενώ «οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται ευέλικτα και να είναι υπό τη δική τους ευθύνη η τιμολογιακή πολιτική τους».

Ωστόσο, προβληματισμοί εγείρονται από τους ειδικούς αναφορικά με τις πλατφόρμες αυτές, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους εργοδότες να καθορίσουν μία σταθερή αξία για τις υπηρεσίες για το κάθε project, καθιστώντας πιο εύκολο το να πληρώνουν λιγότερα από την πραγματική αξία για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία.

Επιπλέον, ο έντονος ανταγωνισμός – που είναι παγκόσμιος- οδηγεί προς τα κάτω τα ποσοστά της αγοράς σε επίπεδο μισθών. Από την πλευρά του, ο Eric Brantner, ιδρυτής του blog Scribblrs, υποστηρίζει πως: «Ως εργαζόμενος, θεωρώ πως όλο αυτό είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Δεν είναι εύκολο να είσαι επιλεκτικός. Ως εργοδότης, είναι το ακριβώς αντίθετο. Πρέπει να είσαι ιδιαίτερα επιλεκτικός σε όποιο άτομο επιλέξεις να συνεργαστείτε έτσι ώστε να πληροί τις προδιαγραφές της θέσης».