Μέσα στο πλαίσιο της ψηφιακής επανάστασης και του συνεπαγομένου ψηφιακού μετασχηματισμού που συντελείται σε κάθε τομέα του επιχειρείν, ο τρόπος και ο χώρος εργασίας δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστοι. Αντιθέτως, το λεγόμενο “digital workplace” αποτελεί σήμερα θεμέλιο λίθο κάθε προσπάθειας εκσυγχρονισμού και προσαρμογής στις απαιτήσεις της εποχής.

Βρισκόμαστε πια σε μία εποχή όπου το workplace δεν είναι απλώς ένας φυσικός χώρος, μέσα στον οποίο βρίσκονται οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια του ωραρίου τους. Το σύγχρονο workplace είναι ένα διαρκώς διασυνδεδεμένο περιβάλλον, το οποίο παρέχει άμεση πρόσβαση σε οτιδήποτε οι εργαζόμενοι χρειάζονται. Τα όρια ανάμεσα στον φυσικό χώρο του γραφείου και τα μέρη στα οποία η εργασία πραγματικά λαμβάνει χώρα καθίστανται ολοένα και περισσότερο δυσδιάκριτα, όπως επίσης και η διάκριση ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή.

Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει ο Barry Flack, HR Consultant, HR Tech Advisor και κεντρικός ομιλητής του Digi HR 2017, «Καθώς η τεχνολογία, ορθώς εξακολουθεί να προσελκύει την προσοχή μας, μόνο μέσα από την κατανόηση της έννοιας και του πλαισίου της μεταβαλλόμενης φύσης του χώρου εργασίας (workplace) και τις σχετικές προκλήσεις διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που οι σύγχρονες επιχειρήσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν, οι επενδύσεις σε τεχνολογίες μπορούν να αποδώσουν τα προσδοκώμενα οφέλη και πλεονεκτήματα».

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DIGITAL WORKPLACE;
Ενώ το digital workplace οδηγεί σήμερα μία σειρά από ποικίλα projects στους περισσότερους κλάδους της αγοράς, το concept δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τον ψηφιακό χώρο εργασίας. Ως “digital workplace” μπορεί να θεωρηθεί η φυσική εξέλιξη του χώρου εργασίας, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό για τη διεξαγωγή της εργασίας. Οι τεχνολογίες αυτές μπορεί να κυμαίνονται από τις HR εφαρμογές και τις βασικές επιχειρηματικές εφαρμογές έως και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το instant messaging, τα εταιρικά social media εργαλεία, τα intranets και τα εταιρικά portals.

Ο όρος digital workplace είναι τόσο ευρύς προκειμένου να αποφύγει την παγίδα επικέντρωσης σε ένα συγκεκριμένο σύνολο τεχνολογιών. Ένας ορισμός αναφέρει ότι το digital workplace αποτελείται από ένα ολιστικό σύνολο πλατφορμών, εργαλείων και περιβαλλόντων εργασίας, το οποίο παραδίδεται με χρήσιμο, συνεκτικό και παραγωγικό τρόπο. Ο ορισμός αυτός δίνει έμφαση στην εμπειρία του εργαζομένου ή του ατόμου καθώς και στο περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένα «καλό» digital workplace είναι αυτό που μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτά που χρειάζεται ο οργανισμός να είναι.

ΓΙΑΤΙ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΕΝΑ DIGITAL WORKPLACE;
Αν ο κίνδυνος που ενέχει η μη δράση δεν είναι αρκετός για να κινητοποιήσει μία εταιρεία, τα ίδια τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει ο ψηφιακός χώρος εργασίας καθιστούν το business case για τις σχετικές επενδύσεις και στρατηγικές άκρως ελκυστικό:

  • Προσέλκυση ταλέντου: Μία σειρά από έρευνες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι μπορεί να διαλέξουν μία θέση εργασίας με χαμηλότερη αμοιβή αν τους προσφέρει τη δυνατότητα να εργάζονται μακριά από το γραφείο τους.
  • Παραγωγικότητα εργαζομένων: Οι οργανισμοί με δυναμικά και ισχυρά εταιρικά online κοινωνικά δίκτυα εμφανίζονται περισσότερο παραγωγικοί σε σύγκριση με τις εταιρείες που δεν αξιοποιούν τα σχετικά εργαλεία.
  • Ικανοποίηση εργαζομένων: Η προσαρμογή του χώρου εργασίας στις σύγχρονες εξελίξεις – τεχνολογικές, δημογραφικές και κοινωνικές – ενισχύει την ικανοποίηση και το engagement των εργαζομένων.
  • Διακράτηση εργαζομένων: Όταν η δέσμευση και η ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ενισχύεται, αντίστοιχα αυξάνεται και το employee retention.

Στο “Digi HR Conference”,
που διοργανώνει το HR Professional και η BOUSSIAS για δεύτερη χρονιά, στις 18 Οκτωβρίου 2017, η σημασία της δημιουργίας ενός digital workplace καθώς και οι βέλτιστες στρατηγικές για την επίτευξη αυτού του στόχου θα αποτελέσουν ένα από τα κεντρικά θέματα. Ο Barry Flack, έμπειρος σύμβουλος σε θέματα HR και τεχνολογίας, μέσα από την ανάλυση των τάσεων του μεταβαλλόμενου κόσμου της εργασίας και πρακτικών παραδειγμάτων από επιτυχημένα case studies, θα προσφέρει στο κοινό εργαλεία και ιδέες για την επιτυχημένη μετάβαση στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.