Η Uni Systems ανακοίνωσε τη διάθεση της επιχειρησιακής πλατφόρμας λογισμικού AtomoPlus, που αποτελεί την εξελιγμένη έκδοση του συστήματος Διαχείρισης Μισθοδοσίας και Ανθρώπινου Δυναμικού Atomo.

Σχεδιασμένη για να προσφέρει πλήρη ελευθερία, η λειτουργική πλατφόρμα AtomoPlus είναι βασισμένη σε πλήρως web περιβάλλον και παρέχει μια σειρά από λειτουργικά και επιχειρησιακά πλεονεκτήματα, όπως ενιαία εικόνα εργαζόμενου, ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφορία, πολλαπλές επιλογές αναζήτησης και αποτύπωσης της πληροφορίας, ενώ συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας στα τμήματα HR και ΙΤ. Ταυτόχρονα, καινούργια χαρακτηριστικά, όπως η δυνατότητα πρόσβασης από οπουδήποτε, οποτεδήποτε και η απομακρυσμένη διαχείριση, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, στην αύξηση του αισθήματος συμμετοχής στις επιχειρησιακές διαδικασίες του οργανισμού και στη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Τέλος, σημειώνεται ότι το πληροφοριακό σύστημα προσφέρεται μέσω τριών διαφορετικών λύσεων, on premise, outsourced και as a service, καλύπτοντας με ευελιξία τις διαφορετικές ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.