Ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης σε φοιτητές σε όλη την Ελλάδα ξεκίνησε το Kέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας (CDI) της Pfizer στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα με τίτλο «Skilling Future Digital Innovators» απευθύνεται σε τελειόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές και στόχο έχει να δημιουργήσει νέες προοπτικές απασχόλησης για τους φοιτητές π

ροσφέροντάς τους εξειδικευμένες γνώσεις και κατάρτιση σε τεχνολογίες και εργαλεία αιχμής.Εντάσσεται δε, στο ευρύτερο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  που υλοποιεί το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας και η Pfizer και έχει ως στόχο  την ενδυνάμωση της νέας γενιάς επιστημόνων της χώρας.«

πρόγραμμα του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας θα υλοποιηθεί σε διάφορα Πανεπιστήμια της χώρας δίνοντας την ευκαιρία σε  νέους επιστήμονες, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής ή φοίτησής τους, να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε γνώσεις και σε ευκαιρίες εκπαίδευσης, μέσα από τη γνωριμία με πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα και τη δικτύωση με την αγορά εργασίας» αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. Το πρόγραμμα «Skilling Future Digital Innovators» ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Σάμο και ειδικότερα από τα Τμήματα Μαθηματικών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών.

Με θέμα «Business Intelligence» και ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα σεμιναρίων διάρκειας 40 ωρών, 50 τελειόφοιτοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές είχαν την ευκαιρία  να ενισχύσουν τις γνώσεις τους να εξερευνήσουν νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Παράλληλα, μέσα από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια δόθηκε η ευκαιρία για συνεργασία με φοιτητές άλλων τμημάτων και σχολών, αλλά και αλληλεπίδρασης με την αγορά εργασίας.