Εστιάζοντας στα μακροχρόνια βιώσιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων της, η Up Hellas χτίζει και εφαρμόζει τη μεγαλύτερη Ακαδημία Δεξιοτήτων. Η Βίκυ Κουβαρά, People & Culture Lead, περιγράφει πόσο σημαντικό είναι το upskilling και reskilling του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και με ποιον τρόπο πραγματοποιείται.

HR Professional:. Ποιο είναι το όραμα της Up Hellas και ποιες αξίες σάς διέπουν;

Βίκυ Κουβαρά: Στην οικογένεια της Up πιστεύουμε ότι οι ευτυχισμένοι και υγιείς εργαζόμενοι εργάζονται καλύτερα και πιο έξυπνα. Το όραμά μας φέρνει στο προσκήνιο ψηφιακά προνόμια εργαζομένων σχεδιασμένα από εμάς, τα οποία καταφέρνουν να μεταμορφώνουν την καθημερινή εργασία σε εμπειρία. Κάθε προνόμιό μας έχει σχεδιαστεί με έναν απλό στόχο: την παροχή της καλύτερης εμπειρίας στον τελικό χρήστη, ανεξάρτητα από τη λύση αυτή καθαυτή. Bασικό πλάνο επίτευξής του είναι ότι εργαζόμαστε απλά και διασκεδαστικά, ως μία ενωμένη ομάδα, ανεξαρτήτως τμήματος, ιεραρχίας και περιοχής εστίασης. Αυτή η φιλοσοφία φανερώνει την κουλτούρα μας. Συγκεκριμενοποιώντας την, ορίσαμε τις αξίες μας κάτω από τέσσερις κεντρικούς πυλώνες, τους οποίους -όλοι στον οργανισμό- σεβόμαστε και εργαζόμαστε πάνω σε αυτούς: η αντιμετώπιση των καταστάσεων με μοναδικό τρόπο (καινοτομία), η ομαδικότητα, το πείσμα ως προς την υψηλού επιπέδου αποτελεσματικότητα και, τέλος, η απλότητα. Αυτές είναι οι εταιρικές θεμελιώδεις αξίες που διέπουν την εσωτερική συμπεριφορά μας, καθώς και τη σχέση μας με τους προμηθευτές, τους πελάτες και τα κεντρικά μας.

Το όραμά μας είναι απλό: να διατηρήσουμε αυτόν τον χαρακτήρα και τον μοναδικό τρόπο λειτουργίας μας μεγαλώνοντας. Άλλωστε, στην έρευνα ικανοποίησης των εργαζομένων μας για το έτος 2022, το 96% δήλωσε ότι είμαστε ένα υπέροχο και έμπιστο περιβάλλον εργασίας. Ειδικά σε αυτόν τον ανταγωνιστικό κόσμο, η κατοχή ενός συνόλου συγκεκριμένων εταιρικών αξιών που εκφράζουν τους εργαζομένους σου, είναι σίγουρα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δηλώνει έναν κοινό εταιρικό στόχο, χωρισμένο σε επικεφαλίδες.

HR. P.: Στη νέα, μετά covid, εργασιακή πραγματικότητα, πόσο αναγκαίο είναι το upskilling των εργαζομένων; Πώς μπορεί μία εταιρεία να παρέχει αποτελεσματική εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναμικό της;

Β. Κ.: Η σύγχρονη εργασία τείνει να αλλάζει εντελώς τη νοοτροπία και τη στάση της, επηρεασμένη από τα νέα δεδομένα που φέρει ο τομέας της υγείας. Σε πολλά σημεία της ανθρώπινης ιστορίας, έχουν υπάρξει κομβικές στιγμές, όπου οι εταιρείες κλήθηκαν να προσαρμοστούν και συγκεκριμένα να μετασχηματιστούν, προκειμένου να μπορέσουν να προλάβουν τα δεδομένα της αγοράς. Έτσι, λοιπόν, συμβαίνει και τώρα, καθώς οι εταιρείες και τα στελέχη αυτών αναδιοργανώθηκαν, επηρεασμένοι από την περίοδο του covid και τα «απόνερά» της. Η περίοδος μετά τον covid αγγίζει μία νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα, ένα νέο μοτίβο εργασίας, όπου οι ταχύτητες εξέλιξης επιβαρύνουν ιδιαίτερα τον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς πρέπει να επενδύσει αποτελεσματικά στον Άνθρωπο και συγκεκριμένα στο upskilling και reskilling, μέσω της υλοποίησης εκπαιδεύσεων. Το δύσκολο κομμάτι στο σημείο αυτό είναι να ορισθεί το upskilling και reskilling με κατάλληλο προσδιορισμό και στοχευμένη τελική κατεύθυνση, προκειμένου να είναι ξεκάθαρο στους εργαζομένους ποιο είναι το όραμα της εταιρείας και πάνω σε ποια κομμάτια εστιάζουν την εργασία τους.

Για να επιτευχθεί αυτό, τα στελέχη των εταιρειών πρέπει να αναρωτηθούν ποιες είναι οι βιώσιμες δεξιότητες που θα ακονισθούν, προκειμένου να ανταποκριθούν οι εταιρείες καλύτερα στις ανάγκες της καθημερινότητας των εργαζομένων, έχοντας κατά νου μία μακροπρόθεσμη βιώσιμη βάση. Με ποιον τρόπο, δηλαδή, οι οργανισμοί θα αποκτήσουν την «προσαρμοστικότητα» που χρειάζεται, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στη νέα πραγματικότητα της μελλοντικής εργασίας και να «επιβιβάσουν» στο μοντέλο αυτό και τους εργαζομένους τους. Έτσι, λοιπόν, ο «μεγεθυντικός φακός» των εταιρειών στρέφεται στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία πρέπει να μπει στην πρώτη γραμμή της μάχης, εστιάζοντας στο upskilling και reskilling. Σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταλλάσσεται, οι εκπαιδεύσεις πρέπει να ανταποκριθούν στην αλλαγή και να εξελίσσονται βάσει των αναγκών της αγοράς και των καταστάσεων που επηρεάζουν αυτή.

Συγκεκριμένα, χρειάζεται να ορισθούν οι δεξιότητες των εργαζομένων οι οποίες ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του οράματος της εταιρείας και ταυτόχρονα, να εντοπισθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, μέσω των οποίων η ευρύτερη οργανωτική αλλαγή, η οποία αφορά στο ακόνισμα του στοιχείου της «προσαρμοστικότητας», θα επιτευχθεί.

HR P.: Η Up Hellas χτίζει και εφαρμόζει τη μεγαλύτερη ακαδημία δεξιοτήτων για τους εργαζομένους της. Τι σας ώθησε στη δημιουργία της εν λόγω Ακαδημίας και τι περιλαμβάνει;

Β. Κ.: Έχοντας κατά νου το μέλλον της εργασίας και τους γρήγορους ρυθμούς εξελίξεων που επηρεάζουν την επιχειρησιακή πραγματικότητα, κάθε άλλο παρά μία λύση όπως την Ακαδημία ποιοτικών χαρακτηριστικών θα μπορούσαμε να σκεφτούμε προς εφαρμογή, συνδυασμένη με προγράμματα coaching. Το όραμα της Ακαδημίας αυτής είναι απλό: η εξέλιξη του ατόμου ως προς το κομμάτι της συμπεριφοράς κατά την εργασία. Σε έναν κόσμο όπου όλα οριοθετούνται, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εταιρειών και των εργαζομένων δεν αποκτάται μονάχα με την ποσοτικοποίηση και συγκεκριμενοποίηση των στόχων, αλλά και με τη δημιουργία του ιδανικού μείγματος που αγγίζει τον τρόπο παράδοσης της εργασίας. Έτσι, λοιπόν, χτίσαμε μία Ακαδημία συνδυασμένη με group coaching σεμινάρια, διάρκειας ενός ημερολογιακού έτους. Ο τελικός στόχος ήταν το «ακόνισμα» μη στατικών δεξιοτήτων, μέσω των οποίων θα ανοίξουμε τον δρόμο στους εργαζομένους μας για τον τρόπο με τον οποίο θα παραδώσουν ανταγωνιστικά τους στόχους τους και θα συνεργαστούν αποτελεσματικά, εσωτερικά και εξωτερικά του οργανισμού μας. Ένα δείγμα αυτών των δεξιοτήτων είναι η ευελιξία, η διαχείριση συγκρούσεων, η ενσυναίσθηση, η συνεργασία υπό καταστάσεις πίεσης, τα διαφορετικά διοικητικά profile και η άνεση προσαρμογής αυτών βάσει συνθηκών. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ανθεκτικά σε οποιοδήποτε τομέα αγγίζει την εργασία, είτε μιλάμε για πωλήσεις, είτε για παραγωγή. Όπως, επίσης, και σημαντικά για οποιαδήποτε εποχή και νέα πραγματικότητα. H χρηστικότητά τους έχει εκτόπισμα στο μέλλον και δεν σχετίζεται μονάχα με την υφιστάμενη κατάσταση. Στρεφόμαστε στη βαθιά ικανότητα του ατόμου να είναι εύπλαστος/η, ευέλικτος/η και να μαθαίνει διαρκώς από τα διάφορα ερεθίσματα, έχοντας ενεργή ακρόαση στις ενέργειες των εσωτερικών αλλά και εξωτερικών συνεργατών.

Μέσω της Ακαδημίας, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να συνδυάζουν γνώσεις και επιμέρους δεξιότητες και να εκμεταλλεύονται τις έμφυτες ανθρώπινες ικανότητές τους στην καθημερινή πραγματικότητα και παράδοση της εργασίας.
Είναι χρέος, τόσο των επιχειρήσεων αλλά και της Ακαδημίας να προστατέψει αυτές τις ικανότητες και να τις αναπτύσσει διαρκώς, ώστε να μπορέσουν να προσδώσουν αξία στον άνθρωπο, σε μακροσκελή βάση. Έτσι, λοιπόν, οι εργαζόμενοι θα αναζητήσουν ολοένα και περισσότερες εργασιακές εμπειρίες, που θα τους εκθέτουν σε ποικιλόμορφα προγράμματα και θα τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν ταχύτερα, συγκριτικά με την καριέρα δίπλα σε έναν μόνο εργοδότη.

HR P.: Πού εστιάζουν οι εκπαιδεύσεις και με ποιον τρόπο υλοποιούνται;

Β. Κ.: Το group coaching και ο σχεδιασμός της Ακαδημίας στον Οργανισμό μας στοχεύει στην καλύτερη και πιο αποδοτική εργασία των ανθρώπων μας. Τελικός στόχος των εκπαιδεύσεών μας είναι η πνευματική και προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων μας, η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, η παρακίνηση και το χτίσιμο μίας πιο λειτουργικής νοοτροπίας αντιμετώπισης της εργασίας, των προκλήσεων και των προβλημάτων που προκύπτουν στην καθημερινότητα. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ατόμου στον χώρο εργασίας και το «ακόνισμα» της προσαρμοστικότητάς του, είναι ένας από τους τελικούς στόχους των εκπαιδεύσεών μας.

Έχοντας κατά νου ότι θέλουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας να αυξήσει τη δέσμευσή του ως προς εμάς, όπως επίσης ότι θέλουμε η προσήλωσή του να είναι η μέγιστη στον τομέα της εκπαίδευσης, δημιουργήσαμε μία ποικιλόμορφη Ακαδημία ποιοτικών χαρακτηριστικών, συνδυασμένη με ομαδοποιημένα coaching. Μέσω αυτής, επενδύουμε στην προσωπική και πνευματική ανάπτυξη των ανθρώπων μας. Η Ακαδημία αυτή αφορά όλο το προσωπικό μας και απαραίτητη προϋπόθεση για να υλοποιηθεί είναι η ποικιλομορφία των ομάδων και η διαδραστικότητα στην παράδοση της κάθε ενότητας. Οι εκπαιδεύσεις μας ολοκληρώνονται δημιουργώντας εμπειρία στους εργαζομένους μας. Πώς;
Είναι απλό. Γνωρίζουμε πως υπάρχουν ημέρες κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται λιγότερο για την επαγγελματική κατάρτιση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών. Είναι κουρασμένοι, απασχολημένοι ή απλά θέλουν να ολοκληρώσουν την εργασία τους χωρίς διακοπή. Αυτό το αναγνωρίζουμε και είμαστε εκεί για να το σεβαστούμε. Σχεδιάσαμε τις εκπαιδεύσεις με γνώμονα τη διάδραση, με ορθά υπολογισμένη χρονική διάρκεια. Συνδυάζουμε θεωρία, role plays, case studies, δραστηριότητες, και όλα αυτά σχεδιάζονται πάνω στους ίδιους τους εργαζομένους μας, καθώς έχουμε ασκήσεις πριν την εκκίνηση των εκπαιδεύσεων. Έχοντας κατά νου όλα τα προαναφερθέντα συνδυαστικά, η Ακαδημία ποιοτικών χαρακτηριστικών και τα sessions coaching γίνονται πιο αποδεκτά, ενισχύοντας θετικά την παρουσία και τη συμμετοχή. Η περιέργεια του τι περιλαμβάνει η επόμενη εκπαίδευση, η προσωποποίηση των εκπαιδεύσεων, η ανάγκη έκφρασης και συνεργασίας μετατρέπουν την παθητικότητα σε ενθουσιασμό και προθυμία!

Τελικός μας στόχος είναι η μεγιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων μας και η αύξηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδεύσεων, βάσει του τρόπου «ακοής» των εργαζομένων, χρησιμοποιώντας καινοτομία σε κάθε εκπαίδευση. Βάζουμε στο επίκεντρο των εργασιών μας τον άνθρωπο και αυτό λειτουργεί, καθώς θέτουμε σαν στόχο την παραγωγή αξίας και εμπειρίας.

HR P.: Πόσο συμβάλλει το Wellbeing των εργαζομένων στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης;

Β.Κ.: Οι προκλήσεις της εποχής μας, οι οποίες είναι πολλές και ποικιλόμορφες, έχουν καταστήσει την αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού βασική προϋπόθεση επιβίωσης της εταιρείας και κρίσιμη παράμετρο διαρκούς ανάπτυξης, αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας. Οι συνθήκες εργασίας μεταβάλλονται συνεχώς και τα νέα μοντέλα εργασίας εισρέουν από το εξωτερικό, φέρνοντας νέες έννοιες στο προσκήνιο, όπως αυτές του wellbeing, το οποίο είναι στην πρώτη γραμμή «μάχης» των εργαζομένων. Η απλή αναγνώριση της σημασίας αυτού δεν αρκεί προκειμένου να δημιουργηθούν τα πιο αποτελεσματικά εργασιακά περιβάλλοντα. Ουσιαστικά, αποτελεί την αφετηρία για την αλλαγή των προτεραιοτήτων στο κομμάτι της κινητοποίησης των εργαζομένων. Το wellbeing είναι ευρύ και απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό υλοποίησης από τη διοίκηση των εταιρειών, προκειμένου να γίνει αντιληπτό στους εργαζομένους και να φέρει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα κατά την εφαρμογή του. Ορίζεται ως ζωτικής σημασίας, καθώς φανερώνει την έμπρακτη αναγνώριση της εταιρείας ως προς τις προσπάθειες των εργαζομένων για απόδοση.

Το τελικό αποτέλεσμα της κατάλληλης εφαρμογής προγραμμάτων wellbeing είναι η δημιουργία θετικού κλίματος και ευχαρίστησης στο ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί, όταν αυτό είναι ευτυχισμένο, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην επιβίωση και στην επιτυχία του συνόλου, στην αποδοχή ή μη των εφαρμοσμένων εργασιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κινήτρων. Έτσι, λοιπόν, η εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων wellbeing κατά την εργασία, μπορεί να απογειώσει ή απωθήσει αντίστοιχα τα σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και τις ευρύτερες προσπάθειες της εταιρείας για εστίαση στους εργαζομένους της.

HR P.: Ποια είναι τα σχέδια και οι στόχοι της Up Hellas για το 2023;

B.K.: Το 2023 δεν είναι πλέον προ των πυλών αλλά είναι η πραγματικότητά μας. Οι συνισταμένες που έχουν ληφθεί υπόψη για τους στόχους αυτού του έτους είναι πολλές και αγγίζουν αρκετές πτυχές στον τομέα του ανθρώπου. Για να ορίσουμε τους στόχους αυτούς, ρωτήσαμε τους εαυτούς μας: «Τι επιζητούν οι άνθρωποί μας για να μπορέσουν να παραδώσουν τις ανάγκες της Up;». Απαντώντας στο ερώτημα αυτό, καταλήγουμε πως οι πυλώνες κάτω από τους οποίους συγκαταλέγονται οι στόχοι μας είναι δύο. Ο πρώτος αφορά τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και ο δεύτερος τη δέσμευσή μας στην καθημερινότητα των εργαζομένων και την απτή πραγματικότητά τους. Όλοι οι στόχοι, μακροπρόθεσμοι ή και βραχυπρόθεσμοι, έχουν σαν μία μη διαπραγματεύσιμη προτεραιότητα τον άνθρωπο της Up, ό,τι και εάν αυτό σημαίνει. Συγκεκριμενοποιώντας τις περιοχές εστίασής μας, μακροπρόθεσμα πλέουμε στο να διατηρήσουμε και να εξελίξουμε την υπάρχουσα εταιρική ιδιοσυγκρασία και κουλτούρα μας, γεννώντας πηγές υποστήριξης αυτής (μέσω των νέων ταλέντων, της εξέλιξης των υφιστάμενων, της εκπαίδευσης αυτών κ.ά.). Βραχυπρόθεσμα, επενδύουμε στα κατάλληλα εργαλεία και μέσα υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού κατά την ολοκλήρωση της εργασίας του, κοιτώντας τις ανάγκες που προκύπτουν σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος μας είναι η προσωπική εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού, η ανάπτυξη των γνώσεων του (είτε με εξέλιξη της θέσης εργασίας είτε με εκπαιδευτικά προγράμματα), η ελαχιστοποίηση των εντάσεων, η διάδραση μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων με την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων στα διαλείμματα, η υλοποίηση wellbeing προγραμμάτων και η αξιοκρατική διαχείριση κάθε ζητήματος που αγγίζει τον τομέα του Ανθρώπου. Εν συντομία, προλαβαίνουμε και σχεδιάζουμε στόχους βασισμένους στον τρόπο «ακοής» των εργαζομένων μας, πριν μας προλάβουν αυτοί.

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Με την πάροδο των χρόνων και την εξέλιξη των συνθηκών εργασίας, εμφανίζεται η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό κατεύθυνσης των εταιρειών και στροφής αυτών στο ανθρώπινο δυναμικό. Ο τρόπος υλοποίησης αυτού του στόχου έχει σαν τελική κατεύθυνση τη δημιουργία αξίας στο εργασιακό οικοσύστημα, μέσα από τις μακροπρόθεσμες βιώσιμες δεξιότητες που φέρουν, κατά την εργασία τους, οι εργαζόμενοι. Η επένδυση στην περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της Ακαδημίας Δεξιοτήτων και των coaching εξατομικευμένων προγραμμάτων, αποτελεί ζωτικής σημασίας προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του συνόλου των εργαζομένων και επίτευξη των εταιρικών στόχων. Τα σχεδιασμένα και υλοποιημένα προγράμματα διαχείρισης εκμάθησης δεξιοτήτων πρέπει να τροποποιηθούν, από στατικά και συγκεκριμένα σε ευέλικτα και προσαρμόσιμα στις νέες συνθήκες εργασίας και τους τύπους εργαζομένων που απαρτίζουν την εταιρεία. Το ουσιαστικό αντίκρισμα των προγραμμάτων εκμάθησης, φέρει τις έννοιες της επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων (Reskilling και Upskilling), και αυτό ορίζεται ως μονόδρομος για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των εταιρειών, τη διατήρηση των ταλέντων στο εργασιακό περιβάλλον και την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, κάτω από οποιαδήποτε νέα συνθήκη.