Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας σχεδίασε η Upstream, το οποίο περιλαμβάνει συνεργασίες με ΜΚΟ, ενώ την υλοποίησή του έχουν αναλάβει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας, από όλες τις χώρες δραστηριοποίησής της, δημιουργώντας την ομάδα Updreamers και συμμετέχοντας σε εθελοντικές δράσεις.

Η πρώτη δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Σ.Π.Α.Υ., με 45 Updreamers να πραγματοποιούν καθαρισμό της περιοχής από τα Γλυκά Νερά έως το Μοναστήρι Αγίου Ιωάννη Κυνηγού.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν για τη σημασία της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος του Υμηττού, για την αντιπυρική περίοδο που βρίσκεται προ των πυλών καθώς και για την αξία του εθελοντισμού και το πολύτιμο έργο που επιτελούν οι εθελοντικές ομάδες σε όλο τον Υμηττό.

Επισημαίνεται ότι οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος της Upstream εστιάζουν στην τεχνολογία, στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Έτσι, ως προς την τεχνολογία, η εταιρεία έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα mentoring , με στόχο την εκπαίδευση των εργαζομένων σε ΜΚΟ, αλλά και για μαθητές, καθοδηγώντας τους ως προς τις επαγγελματικές τους επιλογές, ενώ στον τομέα του περιβάλλοντος, οι Updreamers αναλαμβάνουν δράση για τη προστασία και την φροντίδα του φυσικού περιβάλλοντος και στον πυλώνα της κοινωνίας, οι εθελοντικές δράσεις επικεντρώνονται στη κάλυψη αναγκών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε συνεργασία με οργανισμούς.