«Παράθυρο» για έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς αποτελεί η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ, Βασίλη Κορκίδη.

Μετά τη μείωση 1%-2% των εισφορών που έγινε αυτόματα στα επικουρικά ταμεία, ευνοώντας τους «παλαιούς» ασφαλισμένους (από την 1η Δεκεμβρίου έχουν ενιαίο ασφάλιστρο 3%, όπως και οι «νέοι» ασφαλισμένοι, έναντι 4% – 5%, ανάλογα με τον κλάδο), ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ πρότεινε να «επιστραφεί» στους εργαζόμενους, ως αύξηση, το όφελος από την επικείμενη σταδιακή μείωση κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών (η μια ποσοστιαία μονάδα θα αφαιρεθεί, ωστόσο, από την εισφορά που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι υπέρ του ΔΛΟΕΜ του ΟΑΕΔ).

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου είναι να δοθεί αύξηση 1,3% κάθε χρόνο και σε βάθος τριετίας 2014-16 εφόσον η κυβέρνηση προχωρήσει στη μνημονιακή δέσμευση που είναι στο τραπέζι με την τρόικα για μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9 μονάδες μέχρι το 2016. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ, η αύξηση θα μπορούσε να δοθεί είτε στα κατώτατα όρια των μισθών και ημερομισθίων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπό την προϋπόθεση να συμφωνήσουν η ΓΣΕΒΕΕ, ο ΣΕΒ και ο ΣΕΤΕ που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ, είτε στους βασικούς μισθούς των εμποροϋπαλλήλων, περιορίζοντας, ως ένα βαθμό, το εύρος της αναμενόμενης μείωσης που ήδη συζητείται να γίνει για την υπογραφή νέας κλαδικής σύμβασης στη θέση της προηγούμενης, η οποία έχει λήξει από τις 31 Οκτωβρίου.