Η προοπτική ισχυρής ανάπτυξης της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας τα αμέσως επόμενα χρόνια αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία περίπου 55.000 νέων θέσεων εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο τόνισε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλης Σπανάκης μιλώντας σε πάνελ, με θέμα: «Αγορά εργασίας: Έλλειψη τεχνικού προσωπικού στον κατασκευαστικό κλάδο» στο πλαίσιο της 2ης Διεθνούς Έκθεσης «Μηχανήματα Έργων».

Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός Εργασίας στη διάρκεια της παρέμβασής του, μεταξύ άλλων, είπε: «Η προοπτική ισχυρής ανάπτυξης της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας τα αμέσως επόμενα χρόνια αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό διαφόρων ειδικοτήτων. Κάτι τέτοιο σημαίνει, ότι το σύνολο των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο θα αυξηθεί μέσα στην επόμενη διετία σε περίπου 250.000 (σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ), επίπεδο που είναι κατά 50 έως 55 χιλιάδες εργαζομένους υψηλότερο σε σύγκριση με το σύνολο της απασχόλησης το 2022».

Ο Υφυπουργός Εργασίας αναφερόμενος σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στον κατασκευαστικό κλάδο, αναφέρθηκε σε σειρά πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, αναφέροντας τα εξής: «Με στόχο τη μέγιστη ασφάλεια των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων αυτών του κατασκευαστικού κλάδου προχωρήσαμε σε σειρά θεσμικών πρωτοβουλιών, όπως: 1) προβλέψαμε με υπουργική απόφαση την υποχρεωτική παύση των εργασιών σε βαριές εξωτερικές εργασίες στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων θερμικής επιβάρυνσης, 2) ενδυναμώσαμε το σώμα των τεχνικών ασφαλείας στο πεδίο της πρόληψης και της προστασίας, 3) επικαιροποιήσαμε για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια του κατάλογο των ειδικοτήτων που μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας, 4) ενισχύσαμε το ρόλο των Ιατρών Εργασίας και 5) αναβαθμίσαμε το επίπεδο επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων και διευκολύναμε το έργο των ιατρών εργασίας ορίζοντας με Εγκύκλιο συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το περιεχόμενο και τον τρόπο τήρησης του Ατομικού Ιατρικού Φακέλου των Εργαζομένων».