Μέσα στους πρώτους μήνες λειτουργίας του Job Center, περίπου 40 άνθρωποι βρήκαν εργασία στηριζόμενοι από το πρόγραμμα του πρώτου ολοκληρωμένου Κέντρου Επανένταξης στην εργασία που λειτουργεί με βάση διεθνή πρότυπα από τις αρχές του χρόνου στην Αθήνα.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στον τομέα της απασχόλησης της British American Tobacco Hellas και στην Αθήνα λειτουργεί σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων στο κέντρο της πόλης για τους πολίτες που προτείνονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το Job Center έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση και υποστήριξη των ανθρώπων σε ανάγκη, στη διαχείριση της μετάβασης κατά τη διάρκεια αναζήτησης εργασίας ως και την επαγγελματική αποκατάστασή τους. Ειδικοί σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Ψυχολογίας αναλαμβάνουν την εκπαίδευσή τους στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και την πρακτική υποστήριξή τους κατά την αναζήτηση εργασίας με την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής και δικτύωσης με πιθανούς εργοδότες (επιχειρήσεις, φορείς κ.ά.).

«Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα ξεπερνούν κάθε προσδοκία τόσο λόγω του μεγέθους και των πολλών διαστάσεων που έχει το πρόβλημα της ανεργίας, όσο και επειδή οι ωφελούμενοι του Job Center ανήκουν σε ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς έχουν μείνει χρόνια εκτός αγοράς εργασίας λόγω κάποιου πολύ σημαντικού γεγονότος που επηρέασε δραματικά την ζωή τους. Η ανεύρεση εργασίας σε αυτούς τους ανθρώπους αποκτάει επιπλέον αξία αφού δεν τους δίνει μόνο δυνατότητα απασχόλησης, αλλά τους βοηθάει να σταθούν ξανά στα πόδια τους κάνοντας μια νέα αρχή», ανέφερε ο Στέφανος Διανέλλος, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της British American Tobacco Hellas.