Τα οικονομικά του αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο του 2009 ανκοίνωσε Όμιλος Adecco.

Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 28% οργανικά σε €3,7 δισ., συγκρινόμενα με του αντίστοιχου τριμήνου του 2008 που έφταναν τα €5 δισ. ενώ το μεικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 40 μονάδες στο 18,5%. Τα οργανικά και αναπροσαρμοσμένα γενικά και διοικητικά έξοδα και έξοδα πώλησης (ΓΔΕΠ) μειώθηκαν κατά 15% το πρώτο τρίμηνο του 2009 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ως αποτέλεσμα της μείωσης προσωπικού και του περιορισμού του δικτύου υποκαταστημάτων.