Ένα νέο συνδυαστικό εργαλείο εύρεσης εργαζομένων, αλλά και αναζήτησης εργασίας δημιούργησε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, πρόκειται για μία νέα πλατφόρμα, στην οποία οι επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου είναι σε θέση να καταχωρούν το ενδιαφέρον τους για την εύρεση εργαζομένων, αναφέροντας τόσο την προσφερόμενη θέση εργασίας όσοκαι τα απαραίτητα προσόντα, ενώ από την πλευρά τους, οι εν δυνάμει εργαζόμενοι θα μπορούν να αναζητούν εργασία, εισάγοντας το βιογραφικό τους, αλλά και εκδηλώνοντας ενδιαφέρον σε πιθανή θέση εργασίας που αντιστοιχεί στα προσόντα τους.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η πρόσβαση στη νέα αυτή πλατφόρμα γίνεται μέσω του site του ΒΕΘ.