Στην υλοποίηση νέα ενέργειας ΕΚΕ προχώρησε ο όμιλος Βιανέξ, με στόχο να στηρίξει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και στο Καστελόριζο. Ειδικότερα, η εταιρεία αναβάθμισε τις δυνατότητες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μεγίστης, ενισχύοντας τον ιατρικό εξοπλισμό και το υγειονομικό υλικό του. Επίσης, η εταιρεία προσέφερε και υγειονομικό υλικό για την αντιμετώπιση της πανδημίας.