Την οικονομική στήριξη του προγράμματος δενδροφύτευσης της We4all σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας, ανέλαβε ο Όμιλος Βιοιατρική, εις μνήμην του Ιδρυτή της, Ευάγγελου Σπανού.

Στο πλαίσιο της εν λόγω δωρεάς, ύψους €10.000, ο Όμιλος συμμετέχει ως «Guardian» στην περιβαλλοντική συμμαχία της We4all, γεγονός που συνεπάγεται μεταξύ άλλων δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των εργαζομένων αλλά και του κοινού, διευρύνοντας περαιτέρω τα προσδοκώμενα οφέλη για τα θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας.